Kliniken i Karlskrona vid anställning ser till att de anställda skriver under på att de är villiga att medverka vid abortrelaterad verksamhet. Anledningen är enligt verksamhetschefen att skapa en trygghet i att alla ska veta att personalen ”vill göra sitt jobb”. Man anser att ”aborträtten återigen är hotad från olika håll”. Att inget av de åtta riksdagspartierna aktivt  driver någon fråga om ändringar i abortlagen, kommenterades inte i P4 Blekinges inslag.

Skandinaviska människorättsjuristerna påpekade i en artikel att förfarandet i Karlskrona strider mot mänskliga rättigheter, och att samvetsfrihet tillämpas i de flesta andra av Europarådets medlemsländer. Samvetsfrihet har tidigare fungerat i praktiken även i Sverige, i enlighet med bland annat abortlagens förarbeten. Att sålla bort oliktänkande är en märklig utveckling i ett samhälle som annars vill framhålla mångfald.

Mia Ahlberg på Barnmorskeförbundet och Eva Uustal på Svensk Förening för Obstretik och Gynekologi gick i svaromål, och påstod tvärsäkert att flera dödsfall skett i Italien på grund av samvetsfrihet. Ingen källa angavs. I repliken beskrevs abort som en livräddande behandling ”enligt all vetenskap” och att ”ingen i vården tror att barnmorskor väljer bort att arbeta på en förlossning på grund av aborter”. Nej, det lär ju inte finnas några sådana kvar om oliktänkande sorterats bort redan vid anställningsförfarandet. Eller så väljer dessa helt enkelt att hålla sina åsikter för sig själva.

Enligt officiella uppgifter från Italiens hälsoministerium har inte ett enda dödsfall på grund av samvetsfrihet rapporterats under de senaste tjugo åren. Statistiskt sett har de läkare som utför aborter i Italien 1-2 aborter per vecka. Dödsfallen som Ahlberg och Uustal nämner kan inte ha skett på grund av samvetsklausul, men man sprider oblygt osanna rykten genom skrämselretorik.

Så sent som i januari var Eva Uustal överens med läkarvetenskapen om att det inte finns några medicinska tillstånd där barnet måste dö för att rädda mammans liv vid sena aborter (Världen Idag 31.1.2019). Vid komplikationer är det snarare akut kejsarsnitt som gäller eftersom en abort skulle ta alltför lång tid. Därför är det förvånande att artikelförfattarna påstår att abort ”enligt all vetenskap” räddar liv och ska ses som sjukvård.

Vårdpersonal som åberopar samvetsfrihet gör det för att de är överlåtna till att rädda, och inte avsluta liv. Skulle abort vara en sådan livräddande aktivitet som Ahlberg och Uustal hävdar, skulle det inte vara nödvändigt med ”abortkontrakt”, likt det i Karlskrona.