I mars 2020 godkände Storbritanniens regering en ändring i abortlagen på grund av pandemin. Medicinska aborter skulle tillåtas på distans, d.v.s att båda abortpillren kunde tas hemma och inte enbart det första. Lagändringen var tänkt att vara tillfällig, och drevs igenom utan någon egentlig debatt. Eftersom pandemirestriktionerna nu även i Storbritannien har hävts, höjs röster för att även den tillfälliga abortlagen ska upphöra.

Det är dock inte enbart för att övriga restriktioner hävts som man kräver detta. Precis som vissa läkare varnade om redan från början, har det visat sig att riskerna för kvinnors hälsa blev alltför stora. Utan personligt besök på klinik tas inget ultraljud, vilket betyder att varken exakt graviditetsvecka eller eventuellt utomkvedeshavandeskap kan fastställas. Risken för att kvinnan är utsatt för tvång, eller till och med offer för trafficking, upptäcks inte. I läckta mejl från enbart en region, och mindre än två månader efter lagändringen, avslöjades bland annat att två kvinnor dött, att aborter skett senare än den anvisade gränsen på graviditetsvecka 10, att utomkvedeshavandeskap orsakat allvarliga komplikationer, och att minst en kvinna behövt återupplivning efter kraftiga blödningar. Ett fall uppgavs vara under polisutredning eftersom barnet hade fötts levande och sedan under oklara omständigheter dött.

Förespråkare för distansaborter hävdar att de är säkra eftersom aborterna sker tidigare, och att ytterst få komplikationer finns registrerade. Ett problem enligt läkaren och abortforskaren Calum Miller är dock att dokumentation endast finns på datumet när abortpillren skickats, och inte vilket datum de kommit fram, eller när de tagits. Ett annat problem är att abortklinikerna enligt en undersökning från 2020 rapporterar mindre än 20 procent av alla komplikationer, så endast en bråkdel av dem är kända. Dessutom har ambulansutryckningar på grund av komplikationer av abort nästan tredubblats jämfört med 2018 då båda abortpillren togs på klinik.

I Sverige uppger åtminstone Moderaterna att man vill se en ändring av abortlagen så att kvinnor ska kunna hämta ut abortpiller på apoteket. Bättre vore att ta lärdom av Storbritanniens erfarenheter och istället sätta kvinnors hälsa och säkerhet i främsta rummet.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.