I en intervju på Sveriges Radio (Studio Ett), där vi deltog tillsammans med RFSU, nämndes lagförslaget AB 2223 i Kalifornien. Förslaget som getts öknamnet ”Infanticide Bill” (barnamordsförslaget) har lett till stora protester av prolife-organisationer och vissa ändringar i texten har gjorts.

Olika faktagranskare på liberala tidningar påstår att lagförslaget  AB 2223 inte öppnar upp för att låta barnet dö efter födseln. Dock får de massiv kritik av Dean Broyles, advokat och doktor i juridik, med över 20 års erfarenhet av att analysera lagtext inför olika lagförslag.

Faktagranskarna hävdar att lagförslaget enbart avser att skydda föräldrar som drabbats av någon tragedi kopplad till graviditeten. Själva lagförslaget säger dock att ingen ska kunna ställas till svars för vad man gjort eller inte gjort vid händelser som missfall, abort, dödfött spädbarn, eller ”perinatal” död kopplad till graviditet.

Men eftersom missfall, dödfött spädbarn och abort redan nämns i lagförslaget, varför finns ordet perinatal alls med? Om det inte är för att öppna dörren för att tillåta att barnet dödas efter födseln, borde man väl bara kunna radera ordet perinatal från förslaget? Lagförslaget specificerar inte heller hur många dagar, veckor eller månader efter födseln som avses med perinatal.

Dean Broyles kallar granskningarna för propaganda, och anser att faktagranskarna misslyckats och borde avskedas.

Lagförslaget ska diskuteras i senaten den 29 juni.

I länkarna nedan kan du läsa mer om förslaget:

Legislative Bombshell: Bill to Decriminalize Killing Newborns Introduced – California Family Council

California Bill Would Allow Killing Babies in Infanticide Up to 28 Days After Birth – LifeNews.com

https://www.liveaction.org/news/california-assembly-committee-bill-infanticide/

California bill that could legalize infanticide advances again – LifeSite (lifesitenews.com)

https://www.lifenews.com/2022/04/05/california-assembly-committee-passes-bill-that-would-legalize-infanticide/