Det har kommit önskemål om att vi ska förklara mer om Människovärdes organisation och bakgrund.

Människovärde är en ideell organisation som VILL VERKA FÖR EN ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKANS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE, FRÅN BEFRUKTNING TILL LIVETS NATURLIGA SLUT, SAMT VARA ETT FORUM FÖR EN KONSTRUKTIV ETISK DIALOG I FRÅGOR SOM RÖR MÄNNISKOVÄRDET. En röst för människovärdet i vår tid. En röst för de ofödda, gamla, sjuka och svaga. En röst för dem som inte har någon egen röst.

Verksamheten utgår från tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBLDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING. Ämnesområden är abort, fosterdiagnostik, dödshjälp, samvetsfrihet, surrogatmödraskap och sexuell hälsa.  Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället. Principen innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer.

Människovärde är en sammanslagning av föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita. Ja till Livet grundades 1990 och var länge den enda pro-life-organisationen i Sverige med fokus på abort, dödshjälp och samvetsfrihet. Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. Ämnesområden var samvetsfrihet, dödshjälp, surrogatmödraskap och fosterdiagnostik. Provita startade även jourtelefonen Livlinan för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Webbtidningen Liv&Rätt drevs också under flera år av Provita. Idag drivs Livlinan vidare genom Människovärdes arbete, men Liv&Rätt är nedlagd. Alla tidigare artiklar finns dock som en artikelbank på Människovärdes hemsida (Se människovärde.se under Artikelbank). En webbtidning i Människovärdes regi kan komma att bli aktuell längre fram.

Eftersom både Ja till Livet och Provita arbetade med liknande frågor blev det svårt externt att veta vem som gjorde vad. Situationen med två olika organisationer började också upplevas tidskrävande administrativt med dubbla styrelser, hemsidor och utskick med mera. Det föll sig därför naturligt med en sammanslagning. Människovärde startades under 2017 med samma personal som tidigare, men med en mera lätthanterlig organisation. Idag drivs verksamheten i en enhetlig linje där allt utgår från namnet Människovärde och en enda logga.

Du kan läsa mer om våra tre uppdrag här och våra olika ämnen här.

Följ oss också gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram.

Andra organisationer som arbetar med liknande frågor i Sverige idag är:
Respekt, Människorätt för ofödda (MRO) och Livsval.