Här samtalar vi om The Turnaway Study som påstås ”bevisa” att 99 procent av kvinnor som gjort abort är nöjda med det efteråt. Dock har samma studie också visat att 96 procent av kvinnor som nekats abort är nöjda när fem år har gått och önskar inte längre att de hade gjort abort. Men detta lyfts så gott som aldrig i media. Studien är emellertid inte så stor och trovärdig som ofta görs gällande. Endast 17 procent av de tillfrågade kvinnorna slutförde sitt medverkande.

Källor:

5 reasons to talk about women who don’t regret being denied abortion – Secular Pro-Life (secularprolife.org)
Conceived in Rape & Other Exceptions – YouTube
Cureus | Effects of Pressure to Abort on Women’s Emotional Responses and Mental Health | Article
The Turnaway Study (manniskovarde.se)