I många av världens länder är 15 oktober sedan 2002 en nationell minnesdag för spädbarn som dött genom missfall eller andra orsaker under graviditeten, samt vid eller strax efter födseln. Syftet med minnesdagen är att öka medvetenheten om att dessa händelser är vanliga, samt sätta fokus på att individer och familjer är i behov av stöd när livet abrupt förändrats. Man vill också hedra minnet av de spädbarn som inte längre finns. 

På minnesdagen tänds belysning och ljus kl 19.00 i varje tidszon och förblir tända en timme. Tanken är att en kedja av ljus ska sträcka sig över hela världen under ett helt dygn. 

Abort är också en förlust av ett ofött barn, vilket kan sätta djupa spår. Trots retoriken om kvinnors ”reproduktiva hälsa och rättigheter” kan verkligheten visa sig vara en annan. En studie från 2019 har visat att abort kan vara en riskfaktor för mental ohälsa, även fast aborten skedde på grund av en oönskad graviditet. 

Kvinnor som öppet berättat om sorgen efter ett aborterat barn har uttryckt ånger och att beslutet påverkat deras liv långt efteråt. Aborten kan till exempel ha orsakat känslor av likgiltighet och depression, och även en upplevelse av att beslutet inte på något sätt varit frigörande. Abort kan också orsaka känslomässiga sår i män, till och med årtionden efteråt.

Vår jourlinje, Livlinan, erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och vill prata med någon. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Livlinan är ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit man kan vända sig i en utmanande situation.