Vissa abortförespråkare påstår att abortpiller är säkrare än värkmedicin. I USA är statistiken om abortpiller dock beroende av abortindustrins egen rapportering om biverkningar. Därför säger det sig självt enligt Dr Boles, att biverkningar underrapporteras. 

Kvinnor som får komplikationer tar sällan kontakt med abortkliniken på nytt, utan kontaktar istället akutavdelningar vid närmaste sjukhus, vilket också bidrar till att biverkningar inte nödvändigtvis ens kommer till abortklinikens kännedom. 

I USA är abortpillret Mifeprex (RU-486) endast godkänt ”med restriktioner”. Som jämförelse nämner Dr Boles att det finns över 20 000 receptbelagda läkemedel på marknaden, men endast 57 av dessa har restriktioner. Mifeprex är ett av dem, eftersom de kan vara farliga om de används senare i graviditeten än enligt anvisningarna. Vid senare användning än rekommenderat, ökar risken för ofullständig abort. Komplikationer som då följer är exempelvis allvarliga blödningar och infektioner, vilket kan kräva blodtransfusioner och operationer. Det finns även kvinnor som dött av sådana komplikationer. 

I Storbritannien godkändes under pandemin att aborter helt och hållet kunde utföras hemma, till skillnad från att det första pillret (Mifeprex/RU-486) annars tas på klinik. Det ledde enligt en rapport till att antalet nödsamtal eller behov av ambulans ökade med 54 procent jämfört med 2019. Omkring 200 kvinnor per månad behövde operation efter ofullständig abort, och antalet komplikationer var enligt rapporten fem gånger högre än vad som dokumenterats av hälsovårdsmyndigheter. 

Inom abortindustrin pratar man gärna om komplikationer och dödsfall på grund av osäkra och illegala aborter, men störs inte nämnvärt när samma sak sker efter lagliga och så kallat säkra aborter.

https://www.liveaction.org/news/obgyn-brent-boles-debunks-abortion-safer-childbirth/ (19-31 min) 

Läs mer om abort här.