Del tre i vår serie med fem myter om abort.

Det påstås ibland att abort i USA minskat under demokratiska presidentperioder, trots att det är det partiet som står för den abortliberala politiken. Enligt Dr Brent Boles är det bara en del av sanningen. När abort legaliserades 1973 i USA ökade aborttalen, och toppen skedde under den demokratiske presidenten Jimmy Carters presidentperiod. Efter den toppen började aborttalen sjunka under Ronald Reagan som var republikan och har sedan dess sjunkit oavsett presidentens partitillhörighet.

Anledningen till sjunkande aborttal anses istället vara ultraljudstekniken som kunnat visa att fostret verkligen är en människa. Dessutom är det under samma tid som den amerikanska prolife-rörelsen vuxit sig stark och aktivt arbetat för att erbjuda praktisk hjälp till gravida kvinnor, vilka därför i högre grad valt att föda sina barn. En undersökning har enligt nättidningen Life News visat att omkring 50 procent av alla oplanerade graviditeter ledde till abort under 1990-talet, medan andelen sjunkit till 34 procent mellan 2015 och 2019. Andra undersökningar har enligt MRO (Människorätt för ofödda) visat att majoriteten av abortsökande kvinnor skulle välja att föda sina barn om abort var olagligt. Endast 6 procent uppgav i en studie att de skulle göra en illegal abort om abort var olagligt.

Det man legaliserar får man generellt mer och inte mindre av. När den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft fördubblades antalet aborter inom fem år enligt journalisten Carin Stenström i DSM 2011. Efter det fortsatte ökningen, och har de senaste åren legat stadigt på omkring 35 000 per år. Av de nordiska länderna är det Sverige som har de högsta aborttalen, trots liberal abortlag jämfört med Finland, Norge och Danmark. I Polen skärptes abortlagstiftningen 1990 och 1993 efter frigörelsen från kommunismen, och aborttalen sjönk därefter dramatiskt.

Att något är lagligt behöver inte betyda att det är rätt.

Bara för att något är lagligt gör det inte rätt. Slaveri var lagligt. Det var lagligt att vägra kvinnor rösträtt och endast låta män rösta. Barnarbete var lagligt. Segregation var lagligt. Det finns många saker som var lagliga men felaktiga. Och vi har rättat till dessa fel. Bara för att abort är lagligt gör det inte rätt. Och det gör det inte moraliskt.” /Dr Brent Boles 2021

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.