Låt oss leka med tanken att detta är sanning och ingen myt. Skulle abortförespråkare i så fall gå med på abort för att rädda en kvinnas liv (samt efter våldtäkt och incest), med villkoret att alla andra aborter då förbjuds? Naturligtvis inte, eftersom de också vet att majoriteten av alla aborter i så fall skulle vara förbjudna. De flesta aborter sker av helt andra anledningar, och abortförespråkare vill ha abort av vilka anledningar som helst.

Många dramatiska saker kan emellertid inträffa under en graviditet där mamman och det ofödda barnet snabbt måste separeras. De flesta komplikationer sker dock i slutet av graviditeten då det är möjligt att rädda både kvinnans och barnets liv. Det kan exempelvis handla om högt blodtryck, försämrad diabetes eller epilepsi, havandeskapsförgiftning osv. I de fallen är det vård och inte abort som kvinnan behöver. Akut kejsarsnitt eller igångsatt förlossning är då de snabbaste åtgärderna för att rädda kvinnans liv. Oftast går det också att rädda barnets liv. Att i det skedet utföra en abort skulle däremot ytterligare riskera kvinnans liv, delvis eftersom abort tar längre tid.

Dr Brent Boles som har nästan 30 års erfarenhet som gynekolog, har endast en gång under sin karriär varit med om att ett barn dött efter ett akut ingrepp för att rädda kvinnans liv, och det var vid graviditetsvecka 21-22. Han understryker att allt gjordes för att även rädda barnets liv, varför det inte är abort. 

Cancerbehandling som får till följd att det ofödda barnet dör är inte abort. Dock är inte samtliga cancerbehandlingar livshotande för barnet. Det finns kvinnor som genomgått cancerbehandling under graviditeten och fött friska barn. Operation som krävs vid utomkvedeshavandeskap är inte heller abort, eftersom mål och syfte är att rädda kvinnans liv, och inte att barnet ska dö.

Abort är inte till för att rädda en kvinnas liv enligt Dr Boles. Abortingreppets mål och syfte är att barnet inte längre ska vara vid liv när det föds fram. 

https://www.liveaction.org/news/obgyn-brent-boles-debunks-abortion-safer-childbirth/ (39-49 min) 

Läs mer om abort här.