Del fyra i vår serie med fem myter om abort.

Vissa abortförespråkare påstår att abortpiller till och med är säkrare än värkmedicin. I USA är statistiken om abortpiller dock beroende av abortindustrins egen rapportering om biverkningar. Därför säger det sig självt enligt Dr Brent Boles att biverkningar underrapporteras. Kvinnor som får komplikationer kanske först och främst tar kontakt med en akutavdelning och inte med abortkliniken, och detta betyder också att biverkningar inte nödvändigtvis ens kommer till abortklinikens kännedom.

I USA är abortpillret Mifeprex (RU-486, Mifepristone, Mifegyne) endast godkänt ”med restriktioner”. Som jämförelse nämner Dr Boles att det finns över 20 000 receptbelagda läkemedel på marknaden, men endast 57 av dessa har restriktioner. Mifeprex är alltså ett av dem, eftersom det kan vara farligt om det används senare i graviditeten än enligt anvisningarna. Vid senare användning än rekommenderat ökar risken för ofullständig abort. Komplikationer som då följer är exempelvis kraftiga blödningar och infektioner, vilka kan kräva blodtransfusioner och operationer. Det finns även kvinnor som dött av dessa komplikationer. Enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) hade 24 dödsfall av Mifeprex rapporterats mellan 2000 och 2021.

I Storbritannien godkände man 2020 att medicinska aborter helt och hållet ska kunna utföras hemma (distansaborter), till skillnad från att det första pillret tidigare togs på klinik. Detta ledde enligt en rapport till att antal nödsamtal och behov av ambulans ökade med 54 procent jämfört med 2019. Omkring 200 kvinnor per månad behövde operation efter ofullständig abort, och antalet komplikationer var enligt rapporten fem gånger högre än vad som dokumenterats av hälsovårdsmyndigheterna. Enligt läckta mejlkonversationer mellan en ansvarig barnmorska och sjukhusledningen hade två dödsfall skett kort efter att distansaborterna införts. En av dem hittades död dagen efter en påbörjad medicinsk distansabort medan den andra dog på av sepsis på en akutvårdsavdelning.

Över 600 brittiska läkare har i ett öppet brev krävt att de riskfyllda distansaborterna ska upphöra. Och i en undersökning bland 1 000 brittiska läkare framkom att över 86 procent av dem uttryckte oro för att kvinnan tar abortpillret senare än den lagstadgade gränsen på graviditetsvecka 10, och de risker det medför. Trots allt detta finns det, enligt Tidöavtalet som den nya regeringen tagit fram, planer på att införa distansaborter även här.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.