Argentina har, likt Sverige, nu också fått ett eget fall där samvetsfrihet vid abortingrepp ställts på sin spets. Dock blev det i det argentinska fallet till slut en seger för rätten till samvetsfrihet.

Läkaren Leandro Rodriguez Lastra, som vägrade att göra en sen abort i vecka 23, dömdes för ett år sedan till 14 månaders fängelse, och till att inte få utöva läkaryrket under 28 månaders tid. Det var 2017 som en 19-årig kvinna uppsökte honom för att få abort på grund av att hon blivit gravid efter en våldtäkt. Abort var vid denna tid förbjudet förutom vid våldtäkt, och det räckte med kvinnans eget påstående att hon blivit våldtagen. (Sedan dess har abort legaliserats till och med vecka 14.) Kvinnan sade dessutom att hon genom en abortorganisation redan fått och tagit det första abortpillret. 

Läkaren vägrade utföra aborten eftersom han ansåg att det var hög risk för infektioner, och även på grund av andra risker med en så sen abort. Det gick inte heller att säkert fastställa att kvinnan verkligen hade tagit ett första abortpiller. I samtycke med kvinnan lades hon därför in på sjukhus för observation, och ett planerat kejsarsnitt utfördes i sjunde graviditetsmånaden. Hon födde en frisk pojke, men det framkommer inte om hon behöll honom eller om han adopterades. 

Efter det började en utdragen mardröm för Rodriguez Lastra. Abortaktivister anmälde honom för att han vägrat utföra en laglig abort, trots att han vid den tiden inte var registrerad med samvetsklausul. Han dömdes i två instanser för att bland annat ha utövat ”obstetriskt våld” och ”förslavat kroppen” på kvinnan, genom att han nekat att utföra den sena aborten. Åklagaren hade också på förhand uttalat sig i media om att Rodriguez Lastra borde sättas på kurs och lära sig om informerat samtycke.

Rodriguez Lastras advokat ansåg redan då att det på grund av det överdrivna språkbruket skulle vara enkelt att få en överklagan godkänd. Uttalandena hade för stark ideologisk prägel, och tog inte hänsyn till att Rodrigues Lastras beslut var baserat på att en abort hade kunnat skada kvinnans hälsa och eventuellt också riskerat hennes liv. Advokaten fick rätt, Rodriguez Lastra fick tillbaka sin läkarlicens, och har nu möjlighet att stämma den argentinska staten för den indragna läkarlicensen och för att hans samvetsfrihet kränkts, vilken garanteras i den argentinska grundlagen. 

Rodrigues Lastra har nu också gett ut en bok om den här tiden. Boken heter fritt översatt till svenska ”När det blev kriminellt att rädda liv” (Cuando salvar vidas se convirtió en delito).

 

Läs mer om samvetsfrihet här.