Enligt det läckta beslutet från Högsta domstolen i USA kommer domen Roe mot Wade från 1973 att upphävas. I så fall kommer abortlagarna att stiftas av respektive delstat. Grovt förenklat till svenska förhållanden skulle det ungefär motsvara att en fråga flyttades från EU till respektive medlemsstat istället. Många anser att detta är ett mer demokratiskt förfarande.

Mer dramatiskt än så är det inte, men ändå har amerikanska abortaktivister i vissa fall löpt amok efter läckan. Olagliga demonstrationer utanför konservativa domares hem har förekommit. Kyrkor attackerades på självaste morsdag, kriscenter för gravida kvinnor har vandaliseratsAbortaktivister hotar att bränna Högsta domstolens byggnad och även att döda domare och tjänstemän. En kvinna filmades när hon slängde en docka på marken, trampade på den och upprepade gånger skrek att hon dödar bebisen. På Twitter skrev en kvinna att hennes abort i vecka 27–28 var ett privilegium. Andra har livesänt när de tagit sina abortpiller.

Prolife-aktivisten Abby Johnson berättar i en intervju om kvinnor som säger att de med glädje ska göra abort om de blir gravida med en konservativ man. Johnson är känd genom sin bok ”Oplanerat” (tidigare: ”Drabbad av verkligheten”). Boken har även filmatiserats och beskriver hennes väg från abortförespråkare till prolife-aktivist. Johnson jobbade som chef på en abortklinik, och har själv genomgått två aborter. Men efter att ha bistått vid en kirurgisk abort, där hon såg det ofödda barnet förgäves kämpa för att undkomma abortsugen, lämnade hon sitt jobb och startade en organisation (And Then There Were None) som bland annat hjälper personal som vill bort från abortverksamheten att hitta nya karriärvägar.

Personal som lämnar abortverksamheten idag gör det dock av andra anledningar än tidigare enligt Johnson. De lämnar inte längre för att de är chockade över aborterna, utan för att de inte orkar med klienterna. De flesta inledde sin karriär med föreställningen att de skulle hjälpa utsatta och sårbara kvinnor, men de abortsökande kvinnorna upplevs istället som likgiltiga och känslokalla. Enligt Johnson är det inte ovanligt att kvinnor gör abort för att behålla sin slanka kropp under sommaren eller för att inte få graviditetsränder på magen. Samma kvinna kan återkomma för en andra abort inom några få månader. Någon kan sammanlagt ha gjort minst femton aborter. Johnson understryker att abortsökande kvinnor i utsatta situationer också finns, men att de är i minoritet. Hon menar att USA:s normalisering av fri abort har skadat kvinnors samveten så att många numera är glada över att abortera sina barn.

Det finns enligt Johnson en apati i de amerikanska kyrkorna när det gäller abort. Hon anser att orsaken är att även kvinnor i kyrkorna gjort aborter, och därför undviks ämnet för att man inte vill stöta sig med någon.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.