På grund av uppmärksamheten kring coronaviruset har det hamnat i skymundan att Nya Zeeland röstat igenom en radikal lag som tillåter abort ända fram till födseln. Nya Zeeland tar därmed ett kraftigt kliv från att tidigare tillåtit abort efter två läkares uttalanden, om graviditeten kunde äventyra moderns fysiska eller psykiska hälsa, till att likt exempelvis Nordkorea och Kina tillåta abort under hela graviditeten.

Man fastslog också att abort härefter ska ses som hälsovård. Fri abort gäller fram till vecka 20, och efter det med en läkares utlåtande fram till födseln. Lagens förespråkare hävdade att lagen är nödvändig för att kvinnor ska få full kontroll över sina kroppar. I praktiken betyder det full kontroll även över sina ofödda barns kroppar. 

Lagen har kritiserats för att ha lågt folkligt stöd. Man valde att inte folkomrösta, utan röstade igenom förslaget i parlamentet. Den kvinnliga premiärministern ska enligt uppgift ha röstat emot förslaget. Motståndare till lagen protesterade utanför parlamentsbyggnaden, bland annat genom att visa bilder på aborterade foster och barn. Dessa bilder beskylldes av abortförespråkare vara ”sjuka”. Man frågar sig varför det är bilderna och inte den så kallade ”hälsovården” som är sjuk. 

I Sverige kan vi inte heller slå oss för bröstet. Misstaget som ledde till att ett barn sommaren 2018 aborterades i vecka 30 ledde inte till några åtgärder, eftersom ett ofött barn saknar rättsskydd. I en debatt i P1 i februari 2019 uttryckte den liberala debattören Kajsa Dovstad att kvinnokroppen inte ska ses som en biologisk resurs för andra om hon själv inte vill det. Sverige bör enligt henne utreda möjligheten till abort även efter graviditetsvecka 22. 

Det som låter otänkbart en dag kan vara verklighet inom några år. 

Läs mer om abort här.