Inför Internationella barnmorskedagen den 5 maj gav Människovärde ut en rapport om samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. I rapporten lyfts argument för att samvetsfrihet behövs, särskilt vid de etiskt känsliga frågorna om liv och död.

Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen, och att samvetsfrihet nämns som en egen punkt är ingen slump. De mänskliga rättigheterna tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet. Resolution 1763:2010, som med majoritet antagits av Europarådets parlamentariska församling fastslår att samvetsfrihet gäller vid abort och dödshjälp.

I den svenska debatten trivialiseras samvetsfriheten ofta och kallas för ”vårdvägran”. Det ordvalet visar dock på ett missförstånd av vad samvetsfrihet är. Samvetsfrihet handlar inte om att välja bort huvuduppgiften för ett yrke, vilket varken abort eller dödshjälp är för barnmorskor och läkare. Samvetsfrihet handlar om friheten att avstå från att bidra till avslutandet av ett mänskligt liv. Avsaknad av samvetsfrihet skapar en kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

Rapporten kan från och med den 5 maj laddas ner på människovärde.se/rapporter.