Center for Medical Progress (CMP) är en prolife-organisation som grundats av journalisten David Daleiden, och som genom hemliga inspelningar avslöjat abortindustrins illegala försäljning av aborterade fosterdelar. CMP kom i början på maj ut med ytterligare ett avslöjande* om oetiska experiment på sent aborterade foster vid universitet i Pittsburgh. 

Avslöjandet baseras på offentliga uppgifter och visar på kopplingar mellan lokala Planned Parenthood-kliniker (PP) och universitetet. PP förser universitetet i Pittsburgh med aborterade foster, som universitetet använder för experiment och forskning, och därmed beviljas statsbidrag. Sedan sponsrar universitetet i sin tur PP:s verksamhet, vilket enligt CMP handlar om olagliga gentjänster. 

Enligt en rapport som publicerades i september 2020 har forskare på universitetet i Pittsburgh lyckats inplantera skalpen från sent aborterade barn och få håret att växa på laboratoriemöss. Syftet med detta experiment sägs vara att studera immunsystemet vid hudinfektioner. Experimenten anses oetiska av både prolife-organisationer och andra, men universitetet försvarar sig med att de har informerat samtycke från de abortsökande kvinnorna, och att fosterdelar behövs för forskning och framtagning av läkemedel mot svåra sjukdomar som exempelvis ALS, Alzheimers och Parkinsons. 

Detta är inte det första etiskt ifrågasatta experimentet på universitetet i Pittsburgh. CMP kan också avslöja att barn som fötts levande efter sena aborter används för experiment med stamceller. Även denna forskning har genererat statsbidrag i miljonklassen för universitetet. På 1950-talet utfördes experiment på barn som fötts levande efter abort, där forskaren sedan testade reflexer på barnen tills de dog. En sjuksköterska vittnade 1972 under ed att hon sett levande aborterade foster packas i is för leverans till universitetet i Pittsburgh. 

Enligt CMP är det universitetet i Pittsburgh som är det avgörande navet i den illegala försäljningen av aborterade fosterdelar. Ett flertal abortläkare på PP har fått sin utbildning på nämnda universitet, och ett kontinuerligt personalutbyte verkar ske mellan universitetet och PP:s abortkliniker. 

På CMP:s inspelningar framkommer det att universitetet har en ”bank” med fostervävnad dit abortsökande kvinnor erbjuds att donera fostervävnad. Man kan undra om dessa kvinnor verkligen har fått all den information som behövs för att de ska kunna göra ett ”informerat samtycke” till en sådan donation.

* Obs, länken innehåller bilder på aborterade foster. 

Läs mer om abort här.