Kaliforniens guvernör Gavin Newsom (D) undertecknade i september det omstridda lagförslaget AB 2223, som av kritiker getts öknamnet ”Infanticide Bill” (barnamordsförslaget). Faktagranskare på bland annat tidningarna Reuters och AP hävdar dock att lagen enbart är till för att skydda föräldrar från att utsättas för rättsliga utredningar, när de drabbats av tragedier kopplade till graviditeten, som exempelvis missfall eller dödfött spädbarn.

Från början var ordalydelsen i lagförslaget: ”… ingen ska bli föremål för civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar eller straff, eller på annat sätt berövas sina rättigheter enligt denna artikel baserat på deras handlingar eller underlåtenheter med avseende på deras graviditet eller faktiska, potentiella eller påstådda graviditetsresultat, inklusive missfall, dödfödsel eller abort, eller perinatal död.

Efter omfattande kritik och protester från prolife-organisationer och ett flertal juridiska experter ändrade man från ”perinatal död” till ”perinatal död på grund av graviditetsrelaterad orsak”.  Advokat Dean Broyles, som är en meriterad doktor i juridik, har på sin blogg belyst varför den ordalydelsen också är problematisk. Alla vet att ”perinatal” betyder efter födseln (enligt Kaliforniens välfärdskod upp till 28 dagar efter). Och eftersom missfall, abort och dödfött spädbarn redan är nämnda i förslaget, ifrågasätter Broyles varför uttrycket ens finns med. Om det är angeläget att förhindra att spädbarn dödas eller att de genom underlåtelse tillåts dö efter födseln, borde väl ”perinatal död” bara raderas.

Broyles riktar också kritik mot faktagranskarna för att de inte i detalj analyserat själva texten i lagförslaget, utan enbart upprepat upphovsmakarnas avsikter bakom det (nämligen att skydda föräldrar från rättsliga utredningar vid tragedier kring en graviditet). Det är enligt Broyles den objektiva lagtexten som i framtiden kommer att vara avgörande för hur lagen tillämpas, och inte avsikter hos upphovsmakarna, hur välmenande de än kan ha varit.

Theresa Brennan är en juridisk expert som hävdat att lagförslaget kommer att sätta käppar i hjulet för utredningar av samtliga perinatala dödsfall, eftersom det för det första bara är en utredning som kan avgöra huruvida dödsfallet var graviditetsrelaterat eller inte. Och för det andra är ordet ”graviditetsrelaterat” ospecificerat och kan därför användas väldigt brett, eftersom alla födslar ju är graviditetsrelaterade. Den som startar en utredning kan dessutom stämmas av föräldrar eller vårdpersonal och bli skadeståndsskyldig på USD 25 000. Detta kan ha en avskräckande effekt så att oklara fall förblir outredda.

Den slutliga ordalydelsen i den nu antagna lagen blev perinatal död på grund av orsaker som inträffade i livmodern. Barn som visar livstecken efter abort, eller som fötts för tidigt på grund av yttre våld, är inte längre garanterade vård, och deras dödsfall upp till 28 dagar efter födseln kan bli outredda. Ett rättsligt efterspel är enligt ACLJ (American Center for Law and Justice) att vänta.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.