Av personliga berättelser som Människovärde tagit del av, är det vanliga att kvinnor känt en lättnad strax efter aborten, men att känslomässiga och mentala problem kommit senare. En kvinna berättade att hon fortfarande sörjde trots att det gått 45 år efter aborten. En annan berättade att hon tack vare kristen själavård kunnat bearbeta känslorna, sörja klart och bli frisk från den bipolära sjukdom som enligt henne utlösts av aborten. Det hade då gått över 20 år sedan aborten.

Även om lättnad är den vanligaste känslan efter abort har forskning, enligt abortforskaren David Reardon, visat att graden av lättnad och positiva känslor avtar med åren, medan negativa känslor ökar. Vad ordet lättnad består i kan dessutom vara diffust. Det kan exempelvis handla om lättnad över att ingreppet är över, lättnad över att ingen kommer att få veta om graviditeten, eller lättnad över att pressen från anhöriga att göra abort nu upphör.

På samma sätt förhåller det sig med påståendet att de flesta kvinnor är nöjda med sina beslut att genomgå abort. Vid närmare granskning har det ibland visat sig att resultatet baserats på undersökningar där långt mer än hälften av deltagarna hoppat av. ”De flesta kvinnor” är alltså endast de flesta av den återstående tredjedelen som är kvar i studien. Dock presenteras det ofta som sanningar med stora rubriker i media.

I de fall man inte enbart ställt en enkel fråga ”Var aborten rätt beslut i din situation?”, utan istället formulerat om den till ”Om du hade fått stöd av din omgivning, skulle du ha föredragit att fullfölja graviditeten?”, hade svaret antagligen varit annorlunda enligt Reardon. Undersökningar har nämligen också visat att många kvinnor upplever yttre press på sig att göra abort. Det kan uppfattas som att abort löser ett problem för kvinnan. Dock skapas ofta nya. Att de flesta kvinnor upplevt lättnad efter abort är dessutom bara en del av sanningen. För det mesta har de samtidigt även hyst ett flertal negativa känslor.

Reardon hävdar att bevisbördan huruvida abort ger några positiva effekter på kvinnors mentala hälsa ligger på abortförespråkarna.

 

Källa: David Reardon, Abortion and mental health controversy (2018) s. 19–20.

Läs mer om abort här.