I lördagskväll hade filmen Oplanerat premiär i Sverige på HimlenTV7. Filmen är baserad på Abby Johnsons personliga historia. Hon jobbade som platschef för en av Planned Parenthoods abortkliniker i Texas, men efter att hon via ultraljud bevittnat en kirurgisk abort bytte hon sida 2009 och blev prolife-aktivist. Idag hjälper hon personal som lämnar abortindustrin att hitta nya jobb och är en ofta anlitad föreläsare. Hon har även vittnat inför politiska kommittéer och har hundratusentals följare på sociala medier.

Filmen beskriver hur Johnson lockades in i abortindustrin genom falsk marknadsföring. Rekryteringen till Planned Parenthood skedde genom att abort felaktigt framställdes som bara en liten del av deras verksamhet och enbart som en sista utväg för kvinnor som verkligen behövde det. Man hävdade att deras egentliga mål vara att minska antalet oönskade graviditeter och att så få kvinnor som möjligt skulle vara i behov av abort. Väl innanför Planned Parenthoods väggar blev det dock snabbt tydligt att målet var fler aborter eftersom dessa var den egentliga inkomstkällan. Klinikdirektören sade vid ett tillfälle till Johnson att aborterna betalade hennes lön och semester.

De abortsökande kvinnorna vilseleddes med att abort var ett enkelt och smärtfritt ingrepp. Johnson, som själv genomgått två aborter, hade dock blödningar och smärtor under åtta veckors tid efter sin andra abort. Kvinnor fick inte heller se ultraljudsbilderna på sitt ofödda barn, utan ultraljudet togs enligt Johnson främst för att fastställa kostnaden för aborten.

Vid ett tillfälle under en kirurgisk abort såg Johnson på ultraljudet hur ett ofött barn förgäves kämpade för att komma undan instrumentet som skulle suga ut barnet ur livmodern. Denna händelse förändrade hennes syn på abort och gjorde att hon lämnade sitt jobb. Hon hade då ansvarat för sammanlagt 20 000 aborter. Planned Parenthood försökte via en stämning krossa henne men förlorade, och abortkliniken där Johnson jobbat stängdes slutgiltigt ned den 1 augusti 2013.

Filmen är välgjord och sevärd. Den kan utan kostnad eller registrering ses via denna länk:
Oplanerat | Himlen TV7

Även trailern kan laddas ned och användas för att t.ex. bjuda in till visningar och samtalskvällar.