I Sverige pratas det gärna om allas lika värde, och det är självklart att vårt värde som människor är okränkbart och att ingen ska diskrimineras på några som helst grunder. För ofödda är det dock annorlunda. Då anses det inte diskriminerande att ett önskat barn har rätt till liv medan ett oönskat barn inte har det. Ett ofött barn med funktionsnedsättning eller kromosomavvikelser åtnjuter inte heller samma skydd under graviditeten som ett friskt barn, eftersom det är tillåtet med sena aborter om en avvikelse konstaterats.

Respektlivet uppger att en rapport från Storbritannien visat att 69 procent av de gravida kvinnorna upplevt press från vården att göra abort efter att det konstaterats att deras barn har Downs syndrom. Endast 20 procent uppgav att de aldrig fått frågan om abort i det läget. Även efter att de meddelat att de vill föda barnet, fick nästan hälften av kvinnorna frågan om abort på nytt. En kvinna uppgav att hon fick frågan 15 gånger, ända fram tills hon var i graviditetsvecka 38. En annan erbjöds abort i vecka 37 trots att förlossningen skulle sättas igång följande dag. Sammanlagt 1 410 kvinnor som fött barn med Downs syndrom sedan år 2000 deltog i studien.

I Sverige kunde vi i Aftonbladet läsa om Sandra som om och om igen fick frågan om hon ville göra abort efter att det konstaterats att risken för Downs syndrom var stor hos det ofödda barnet. Läkaren menade också att barnet eventuellt inte skulle överleva. I den svåra situationen när Sandra hade behövt stöd och råd från läkaren, upplevde hon sig pressad. Med facit i hand hade läkaren dessutom fel. Dottern mådde fortfarande vid 3 års ålder bra, och Sandra ångrar inte att hon valde livet för sitt barn.

I Danmark föddes endast 18 barn med Downs syndrom under år 2019, och det är det lägsta antalet på femtio år. Efter att screening blev gratis sjönk antalet barn som föddes med Downs syndrom drastiskt. Vid Köpenhamns universitet menar en professor i fostermedicin ändå inte att det beror på press från vården. Han menar att screeningen är till för att föräldrarna ska ha ett fritt val. Omkring 95 procent av de danska föräldrarna väljer abort vid kromosomavvikelser, och på Island närmare 100 procent.

Diskriminering anses förkastligt efter att vi är födda, men som ovan nämnda exempel visat är det fullt accepterat dagen innan.

 

Läs mer om abort här.