Seminarium om samvetsfrihet – Varför ligger Sverige efter?

 

DATUM: Lördagen 4 maj

TID: Kl 14.00-18.00

PLATS: Citykonditoriet, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm

Barnmorskan Linda Steen är en av talarna på vårt seminarium om samvetsfrihet som hålls lördagen 4 maj kl 14-18. Tillsammans med Ellinor Grimmark väntar hon på besked från Europadomstolen om fallen kommer tas upp till prövning.

Under seminariet kommer fakta kring de svenska barnmorskemålen belysas av advokat Jörgen Olsson. Filosofen och författaren Roland P. Martinsson kommer tala om varför samvetsfrihet väcker sådana känslor i Sverige. Per Ewert, direktor från Claphaminstitutet, kommer tala om hur samvetsfriheten ser ut i Europa och övriga världen.

En annan av seminariets talare är advokaten Håkon Bleken, som i höstas var med om att ta samvetsfriheten till seger i Norges högsta domstol.

Det som är intressant med domen är att Högsta domstolen uttalar sig om samvetsfrihetens tyngd gentemot andra intressen, säger Håkon Bleken.

Samvetsfrihet vid frågor om liv och död är självklar i den absoluta majoriteten av Europarådets medlemsländer, och en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle, säger Brita Storlund, kommunikatör.

Genom seminariet vill vi utbilda och informera om samvetsfrihet. Det är en viktig fråga för Sverige och ett område där mer kunskap behövs, säger Cecilia K. Björfjell, projektledare för seminariet.

Seminariet anordnas i samarbete med Respekt, Världen Idag, Sveriges kristna sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet.

För ytterligare information kontakta:
Brita Storlund, kommunikatör
brita.storlund@manniskovarde.se

Cecilia Björfjell, projektledare
cecilia.bjorfjell@manniskovarde.se

Om oss:
Människovärde är en organisation som vill verka för en ökad respekt för människovärdet, i synnerhet i livets början och dess slut, samt vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Arbetet baseras på tre uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning. Människovärde arbetar med frågor som rör bland annat abort, samvetsfrihet, dödshjälp och fosterdiagnostik. Mer information finns på: www.manniskovarde.se.