Moderaterna med partiledaren i spetsen skriver i Aftonbladet 27 februari att kvinnor bör få göra abort hemma, dvs helt och hållet utan besök på klinik, och hänvisar till en utvärdering från den brittiska abortförespråkande organisationen FSRH, vilken bland annat påstås hävda att ingen behövt läggas in för vård.

Huruvida distansaborter som infördes i Storbritannien på grund av pandemin har varit så säkra som debattörerna och FSRH påstår, råder det delade meningar om. Enligt läckta mejlkonversationer från statliga NHS (National Health Service) skedde två dödsfall inom några veckor efter att distansaborter införts, där den ena kvinnan hittades död i hemmet morgonen efter den påbörjade aborten. Den andra kvinnan dog av sepsis kort efter sin abort.

Andra komplikationer som nämns är exempelvis utomkvedeshavandeskap, återupplivning efter starka blödningar, samt barn som aborterats så sent som vecka 30. I ett fall hade en kvinna redan fått hem sina abortpiller när hon för säkerhets skull ändå genomgick en ultraljudsundersökning, och det visade sig då att hon var gravid i vecka 32. En mordutredning startades efter att ett barn fötts levande i vecka 28 och senare dog. 

I utvärderingen som debattörerna hänvisar till, skriver författarna att den främsta svagheten med utvärderingen är att de inte kunnat göra uppföljande studier. Hur dessa distansaborter påverkar kvinnor på lång sikt är således omöjligt att veta. Det som däremot fastställts av abortforskare som exempelvis David Fergusson från Nya Zeeland och Mika Gissler m.fl. från Finland är att abort är en riskfaktor för mental ohälsa, missbruk och till och med självmord. Symtom kan ibland uppkomma flera år efter aborten. 

Vi anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas, och uppmanar moderaterna och övriga riksdagspartier att säga nej till distansaborter i Sverige. 

Organisationen Människovärde
Johanna Byman, ordförande och leg. sjuksköterska
Brita Storlund, magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi
Cecilia K. Björfjell, beteendevetare med fil.kand i pedagogik

 

Detta är vår replik till Moderaternas debattartikel den 27 februari.
Den publicerades i Aftonbladet den 3 mars 2021 med rubriken: Politikerna måste säga nej till aborter hemma.