I Sverige utfördes närmare 36.000 aborter under 2018. Ingen statistik förs på orsaken, förutom vid sena aborter efter graviditetsvecka arton. Den senaste statistiken visar att 71 procent av de sena aborterna sker på grund av fosterskador eller kromosomavvikelser, drygt 27 procent på grund av sociala problem, och precis som tidigare drygt 1 procent på grund av fysisk eller psykisk ohälsa hos mamman.

Anledningarna till övriga aborter kan man bara spekulera i, men en oplanerad graviditet som inte passar in i livssituationen är antagligen en. Förväntningar från omgivningen kan också spela in. I MRO-podden har Nasrin Sjögren öppenhjärtigt berättat hur hon blev pressad av sin dåvarande partner att genomgå en abort. På sjukhuset träffade hon en annan kvinna som gjort abort av rädsla för att mannen skulle lämna henne. Det ironiska för båda var att när aborterna väl var genomförda ville de inte ens ha sina män längre, så i ett försök att rädda en relation hade aborten istället skadat den.

En ofta bortglömd grupp är de män som faktiskt hade velat ta ansvar och låta barnet födas, men som inte fick det. Enligt en studie från Lunds universitet från 2018 kan abort vara traumatisk även för män, även i de fall där de stöttat kvinnan i hennes beslut. En känsla av maktlöshet var vanlig hos de intervjuade männen. En hade till och med haft självmordstankar efteråt. En annan berättade att han med sin mun sade att aborten var ett rätt beslut, trots att han innerst inne kände att det var fel.

Vi på Människovärde vill arbeta för ett starkare rättsskydd för de ofödda, en minskning av de höga aborttalen och goda alternativ till abort. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet, så att det ses som en människa med fullt människovärde och rätt till liv. Vi vill informera och utbilda, så att debatten kring abort kan föras sansat och sakligt. Liksom vid andra frågor måste det vara tillåtet i en demokrati att ha olika åsikter även angående detta. Jämförelse med nazister eller att raljera om att abortera abortmotståndare retroaktivt är inte seriöst. De senaste veckornas drev mot riksdagsledamot Lars Adaktusson (KD) har saknat all sans och balans.

Kvinnans rätt till sin kropp är självklar oavsett var man står i abortfrågan. Men i debatten används det som återkommande slagord, och man undviker genomgående att ens reflektera över det faktum att barnet rent medicinskt är en egen kropp med eget DNA redan från befruktningen. Abort är heller ingen mänsklig rättighet enligt internationella deklarationer. Abort släcker ett liv, och rätten till liv är den mest fundamentala rättigheten enligt både FN och Europakonventionen.

Vår vision är att både kvinnor och män själva skulle välja att skydda sina svagaste, vilka saknar en egen röst. Låt oss resonera utan att sjunka till falska beskyllningar och ren vuxenmobbning.

(Detta är en omarbetad version av vår debattartikel i Dagen från den 3 maj.)

Läs mer om abort här.