Enligt Socialstyrelsens statistik om aborter för 2020 har det totala antalet aborter gått ned till 34 596, vilket är positivt. Man får backa till år 2004 innan man hittar ett lägre antal. Backar man ända till 1983 var antalet ca 31 000. Förhoppningsvis fortsätter den nedåtgående trenden. I statistiken framgår dock att Huddinge sjukhus gjort inrapportering för endast ett kvartal, så vissa detaljer i rapporteringen är underskattade, som exempelvis kvinnans ålder och graviditetslängd. 

Antal sena aborter, utförda efter graviditetsvecka 18, är 393 och det antalet är förhållandevis konstant jämfört med de senaste åren. Det högsta antalet var 447 år 2014. Antal beviljade sena aborter var dock 538. Eftersom antal aborter för respektive graviditetslängd är underskattade (enligt Tabell 3) kan differensen mellan beviljade och utförda sena aborter ha den förklaringen. Det kan eventuellt också vara att kvinnan ångrade sig, eller att tillståndet beviljades så sent under året att själva aborten genomfördes i början av 2021 och därför inte finns med i statistiken för 2020. 

Totalt 35 kvinnor fick avslag på ansökan om sen abort, och samtliga dessa ansökningar var av sociala skäl. Alla 401 kvinnor som ansökt om abort på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse hos det ofödda barnet fick ansökan beviljad.

Under Tabell 10 kan man läsa att ”Ansökningar om avbrytande av graviditet efter 22:a veckan ingår inte i redovisningen”. Man kan således anta att sådana ansökningar finns, och att sådana aborter eventuellt också utförs. 

En fortsatt ökning finns bland dem som gjort en eller flera aborter tidigare. De utgör sammanlagt 15 612, omkring 47 procent, av alla aborter. Detta är allvarligt eftersom det finns forskning som visar att abort är en riskfaktor för mental ohälsa och även för bröstcancer, och att den riskfaktorn ökar ju fler aborter en kvinna gör. 

Frida Park skriver i Dagen den 7 maj 2021 att det är ett svek att abort i Sverige lanserats som något okomplicerat. Verkligheten är alltför ofta den motsatta. Många kvinnor som genomgått abort har efteråt upplevt att de var helt oförberedda på hur mentalt och fysiskt smärtsamt det blev. Park skriver vidare att det behövs ett pedagogiskt och strategiskt arbete för att förändra attityderna till abort. 

En bra början vore att i förebyggande syfte börja presentera sanningen om fosterutveckling och riskfaktorer om abort redan i skolans sexualundervisning. Även abortsökande kvinnor har rätt till och är kapabla att hantera sanningen om detta.

Läs mer om abort här.