Den tredje advent firas Livets Söndag i många kyrkor i Sverige. Det är en dag då livets gåva särskilt uppmärksammas. Det är ett tillfälle att stå upp för livet och människovärdet, och att tillsammans ta ställning i viktiga frågor som samvetsfrihet, abort, dödshjälp och utsortering av barn med funktionsnedsättningar som till exempel Downs Syndrom. Dagen behövs som en motkraft till den livsförnekande kultur som i vår tid påstår att abort är en mänsklig rättighet, men att samvetsfrihet för svenska barnmorskor inte är det.

Moder Theresa, som fick Nobels fredspris 1979, var en av de mest kända förespråkarna för en kultur som främjar livet. Hon sade i sitt tacktal till fredspriset att abort är det största hotet mot fred i vår tid. Hon hävdade att om en kvinna kan döda sitt ofödda barn, ska vi heller inte förvånas över det dödliga våldet ute i samhället.

Barns liv och värde har genom världshistorien varit hotat på olika sätt. Men det har alltid funnits både kvinnor och män som haft en annan syn på livets värdighet än sin samtid, och vägrat delta i utsläckandet av människoliv. I bibeln berättas om hebreiska barnmorskor som lät alla nyfödda barn leva, trots att kungen i Egypten befallt dem att döda de hebreiska pojkarna och bara låta flickorna leva. Då Farao sedan befallde att alla hebreiska pojkar som var 2 år eller yngre skulle kastas i Nilen, räddades Moses av Faros dotter. De vise männen valde att inte åka tillbaka till Herodes för att berätta om det nyfödda Jesusbarnet, när de förstått att Herodes var ute efter att döda honom.

Det som är lagligt är således inte nödvändigtvis rätt. Under lång tid var till exempel slaveri lagligt, men avskaffades 1833 i hela det brittiska imperiet. Då hade William Wilberforce tillsammans med Claphamgruppen under årtionden arbetat för att avskaffa det, och slaveri är idag ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Men det kan också gå åt andra hållet så att orättfärdiga lagar stiftas. Dödshjälp är idag inte lagligt i Sverige, men det finns krafter som arbetar för att det ska legaliseras. Livets söndag är därför en viktig dag att tillsammans stå upp för att livet är en gåva som bör skyddas och värnas från befruktningen till den naturliga döden.

Låt oss stå upp för allas rätt att leva. Låt oss vara den motkraft som ser på livet och människovärdet på ett annat sätt än vår samtid.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om Livets Söndag här.