Under förra veckan spreds ett klipp från Ukraina där nyfödda bebisar ligger på rad i sängar i väntan på att de beställande föräldrarna ska komma och hämta dem. Situationen med corona och begränsade möjligheter att resa har synliggjort ytterligare ett problem med surrogatindustrin. I det dubbade klippet förklaras glatt hur väl de små barnen blir omhändertagna och hur bra de mår. Hjärtskärande barnskrik hörs dock i bakgrunden och raden med ensamma bebisar i sängar på en institution lämnar ingen oberörd. 

Förespråkare för surrogatmödraskap anser detta vara ett argument för legalisering av surrogatmödraskap i Sverige, eftersom denna situation i så fall hade kunnat undvikas. Motståndare ser barn som producerats på beställning, och att ”leveransproblem i bebisfabriken” uppstått, som Annie Hellqvist på tidningen Arbetaren uttryckte det. 

Legalize surrogacy: Why not?” Är ett nätverk av tidigare surrogatmödrar, äggdonatorer,  samt barn födda av surrogatmödrar, som vill väcka opinion för att staten New York inte ska legalisera surrogatmödraskap. Nätverket anser att en legalisering kommer att försvaga kvinnors och barns hälsa, rättigheter och jämställdhet. 

På nätverkets hemsida finns personliga vittnesbörd av anhöriga till surrogatmödrar som dött. Någon hade tvingats lämna ifrån sig barnet trots att det under graviditetens gång uppdagats att den beställande ensamstående mannen var uppenbart olämplig på grund av psykisk ohälsa och missbruk. Till och med hans egen syster hade slagit larm om det. Någon har tvingats lämna ifrån sig barnet till dömd pedofil. En beställande man hade redan 16 barn som han skaffat genom surrogatavtal. Barn har övergetts efter att beställande föräldrarna separerat eller bara ändrat sig. En kvinna blev skadad för livet av sin äggdonation. Vissa surrogatmödrar ångrar sig och lider av bestående mental ohälsa efteråt.

Jessica Allens vittnesbörd finns också med. Hennes osannolika historia har uppmärksammats av många stora medier som brittiska Daily Mail och Independent, amerikanska CNN m.fl. Under graviditeten fick hon veta att hon bar på tvillingar och det beställande paret från Kina var nöjda med det. Det ingen då visste var att det ena barnet var hennes och makens biologiska. När barnen var födda togs de genast ifrån Jessica. Hon hann bara få en skymt av dem och tyckte att de såg väldigt olika ut. Efter en månad fick hon veta att DNA-test hade gjorts och att den ena sonen var hennes och hennes makes. Det beställande paret ville bara ha sitt eget barn och begärde tillsammans med agenturen pengar av Jessica, annars skulle de adoptera bort hennes son. Efter många olika turer och krångel fick de efter ytterligare en månad hämta hem sin lilla son på Starbucks parkeringsplats. Pojkens emotionella behov hade under dessa två månader försummats, och har efteråt konstaterats ha problem med anknytning. Jessica och hennes make har stämt agenturen.

Det finns de som felaktigt likställer surrogatavtal med adoption. Vid adoption finns det redan ett barn som har behov av en ny familj, och det är barnets behov som är i centrum. Vid surrogatavtal är det vuxnas behov av ett barn som är utgångspunkten, och man planerar och avtalar om ett barn som ännu inte finns.

Läs mer om surrogatmödraskap här.