Det norska stortinget har antagit ett förslag om fosterdiagnostik till alla gravida. Vår systerorganisation Menneskeverd i Norge är starkt kritiska. Man anser att det inte handlar om hälsofrämjande insatser för ofödda, utan att identifiera kromosom- och andra avvikelser vilket kommer att leda till fler aborter. Det kommer också att kosta enorma summor pengar. 

Menneskeverd säger i sitt pressmeddelande att detta är diskriminerande och att det sänder signaler att barn med Downs syndrom och andra diagnoser är mindre värda. Risken finns också att det kan leda till press på föräldrar att abortera barn med diagnoser.

Menneskeverd kritiserar att förslaget är antaget utan tillräcklig utredning och debatt. Trots att ”hälsofördelar” var ett av argumenten för anhängarna till förslaget, finns det inga sådana fördelar dokumenterade. Ej heller har man kunnat  bevisa hur många liv som kommer att räddas genom denna förändring. Tvärtom tror man på Menneskeverd att det kommer att leda till fler aborter och även till aborter på friska barn på grund av felaktiga testsvar.  Motsvarande masstestning på Island och i Danmark har lett till att det knappt längre föds några barn med Downs syndrom.

I Storbritannien finns initiativ för att gå motsatt väg. Enligt den brittiska abortlagen från 1967 är det tillåtet att abortera barn med funktionsnedsättningar ända fram till födseln. Dessa funktionsnedsättningar kan exempelvis vara Downs syndrom, men även klumpfot och gomspalt vilka går att åtgärdas genom operation. 

Alexandra Descantis på National Review anser att abort på grund av funktionshinder tydligt beskriver logiken bakom abort. Det handlar om den starkes dominans över den svage, och att vissa människor tillåts bestämma huruvida andra människors liv ska anses värda att levas eller inte. 

Vi på Människovärde är positiva till fosterdiagnostik under förutsättning att det används till att rädda liv och främja hälsan hos ofödda. Vi motsätter oss fosterdiagnostik som syftar till att sortera bort barn med funktionsnedsättningar av olika slag. 

 

Läs mer om fosterdiagnostik här.

Läs mer om abort här.