Leroy Carhart är en känd abortläkare i USA, som utför sena aborter, även efter barnet anses livsdugligt. Han har varit ärlig med att han vet att det är barn han dödar. Dock säger han sig inte ha några problem med det så länge barnet befinner sig i kvinnans livmoder. Vid närmare 80 års ålder har han hittills jobbat på för fullt, men nu hotas hans praktik av nedläggning enligt prolife-sajten Lifenews, eftersom företaget som hittills hämtat Carharts medicinska avfall sagt upp kontraktet. Sedan 2018 har även två andra företag avslutat sina kontrakt med Carhart. Sådana företag är viktiga för abortindustrin eftersom kropparna av de aborterade barnen måste tas om hand på något sätt.

Förfarandet i Sverige är att fostret spolas ner i toaletten vid tidiga hemaborter. Vid aborter fram till vecka 12, som utförs på sjukhus, är Socialstyrelsens riktlinjer att det aborterade fostret bränns tillsammans med annat riskavfall. Vid aborter efter vecka 12 kremeras kropparna och sprids i en minneslund, enligt Sveriges Radios reportage från 2012. 

Att döda kroppar ska behandlas med värdighet och respekt är lagstadgat och kallas griftefrid. Brott mot griftefriden kan i Sverige straffas med böter eller upp till två års fängelse. Att griftefrid i praktiken också gäller aborterade barn, är dock inget att ta för givet. I Storbritannien kom det 2014 fram att 27 statliga sjukhus använt kvarlevor av minst 15 500 aborterade barn för sjukhusets egen uppvärmning, trots att de gravida kvinnorna getts information om att kropparna skulle kremeras. Ungefär samtidigt avslöjades att energianläggningar i delstaten Oregon i USA tagit emot biomedicinskt avfall från Kanada för att tillhandahålla energi. I detta medicinska avfall ingick även aborterade barn.

I USA har omkring 65 miljoner aborter utförts sedan 1973. Även där har kropparna i vissa fall hanterats ovärdigt. Vissa av Planned Parenthoods kliniker har bötfällts efter att respektlös och felaktig hantering av aborterade barns kroppar avslöjats. Också från andra kliniker finns uppgifter om att kroppar kastats bland övrigt avfall eller till och med bränts på åkrar. 

Vid en abortklinik i USA anlitades en rörmokare för att göra avfallssystemet mer robust så att kropparna skulle kunna spolas ner utan att orsaka stopp i rören. Innan arbetet var klart hittades rörmokaren snyftande på golvet när han förstått vad det nya avfallssystemet var till för. 

Faran med att avhumanisera ofödda barn och kalla dem för ”cellklumpar” och ”livmoderinnehåll” är uppenbarligen ett sluttande plan, där en värdig hantering av deras aborterade kroppar inte är självklar.

Foto: Modell av ett foster i vecka 12

Läs mer om abort här.