Den 14 november firas världsprematurdagen på olika sätt. På Akademiska sjukhuset i Uppsala arrangeras seminarier om att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund.

Barn som föds för tidigt kan tack vare god neonatal vård numera överleva i allt tidigare ålder. Vi gläds åt solskenshistorier om Harry, som vid födseln var mindre än en chokladkaka, och om Knut, som föddes i vecka 21-22.

Barn som föds levande efter sena aborter åtnjuter dock inte samma vård. De lämnas att dö medan de kämpar för sina liv, ibland under flera timmar. Detta sker på regelbunden basis runt om i Europa och världen, och kan inte anses vara ett rättvist omhändertagande med barnkonventionen som grund.

European Centre for Law and Justice (ECLJ) lämnade 2015 en rapport till Europarådets parlamentariska församling. där vårdpersonal från olika länder vittnat om personliga upplevelser i arbetet med sena aborter. I rapporten uppmanas medlemsstaterna att garantera barn samma rätt till liv oberoende av omständigheterna kring deras födelse, enligt Europakonventionens artikel 2. Man uppmanar också medlemsländerna att se över lagstiftningen för sena aborter, och ta hänsyn till det komplexa i att barn kan aborteras vid samma tidpunkt som för tidigt födda får den bästa möjliga vården.

Två av rapportens personliga vittnesbörd är från Sverige. En barnmorska berättar om ett aborterat barn på omkring 16 veckor som kämpade för sitt liv under flera minuter innan det dog. Enligt henne är detta inte ovanligt. En barnläkare vittnar om en sen abort i vecka 22. Hon försökte få mamman flyttad till den neonatala intensivvården för att om möjligt rädda det lilla barnet, men nekades på grund av att det handlade om en abort. Barnet fick inget smärtstillande trots att det aborterats med vacuumaspiration. Barnet lindades in i varma handdukar tills det dog en halv timme senare.

Rapporten behandlar också de ofödda barnets känslighet för smärta. Man hänvisar till forskning som visat att foster reagerar på beröring så tidigt som i vecka 8. Observationer med ultraljud har visat att foster reagerar med undkommande rörelse och snabbare andning när främmande föremål närmar sig. Detta påstående styrks av en anonym visselblåsare från USA som assisterat vid många sena aborter och själv via ultraljud bevittnat hur barnet försökte fly från injektionen som var avsedd att döda det. Hon menar att abort är smärtsamt för barnet, och att ingen som jobbat med aborter kan förneka det.

I Sverige har både Statens medicinsk-etiska råd och Justitieombudsmannen efterfrågat översyn över lagen kring sena aborter. Regeringen har emellertid fattat beslut att det inte behövs. Förklaringen är att abortlagstiftningen i sin nuvarande form är ”välfungerande”.

 

Läs mer om abort här.