I mars 2022 kom WHO ut med en rapport om nya riktlinjer för abort, där man bland annat förordar abort under hela graviditeten. Juristorganisationen ECLJ har analyserat rapporten med fokus på hur stort inflytande abortaktivister kan ha haft på själva utformandet av den.

Det visade sig att över 80 av de 121 experterna (minst 66 procent) antingen var abortaktivister själva, eller finansierades av olika abortförespråkande organisationer. Även många av WHO:s egna rapportförfattare hade bakgrund inom olika abortorganisationer som exempelvis Ipas och IPPF (International Planned Parenthood Foundation). Det är därför inte att undra på att WHO:s nya riktlinjer liknar en marknadsföring av abort.

ECLJ hävdar också att WHO går utanför sina befogenheter när abort omtalas som en rättighet. Ingen bindande rättighetskonvention har erkänt abort som en mänsklig rättighet. Däremot finns ett prejudikat från Europadomstolen där det fastställts att rätten till privatliv inte betyder att abort är en mänsklig rättighet. Kvinnans rätt till skydd för privatlivet måste enligt den domen vägas mot det ofödda barnets fri- och rättigheter (A, B och C mot Irland, punkt 213–214). WHO:s riktlinjer står inte över ett domstolsprejudikat, och har heller inte befogenhet att styra över nationernas abortlagar. WHO:s nya riktlinjer ignorerar också Kairodeklarationen från 1994 (som FN:s medlemsstater gemensamt kommit överens om), som uppmanar nationerna att vidta åtgärder för att minska behoven av abort, och för att hjälpa kvinnor att undvika abort.

Enligt ECLJ:s analys är även 37 procent av rekommendationerna baserade på ideologi och inte på medicinsk vetenskap. Bland annat använder WHO ett aktivistiskt och ovetenskapligt språk när de använder uttryck som ”andra gravida personer” och inte enbart ”gravida kvinnor”.

ECLJ beskriver problemet med att en liten grupp miljardärer med en abortagenda, som exempelvis Warren Buffet Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, George Soros Open Society Foundation, och Ford Foundation, är stora finansiärer av både WHO och abortindustrin. Enligt Dr Gregor Puppinck har WHO den globala makten men är i behov av miljardärernas pengar, medan miljardärerna har pengarna och vill ha den globala makten.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.