Enligt en vetenskaplig artikel från 2019 går det inte att utesluta att foster känner smärta så tidigt som vid vecka 12. Man argumenterar för att enbart misstanken därom räcker för att man inom abortverksamheten måste börja tänka om och använda smärtlindring eller nedsövning av fostret vid abort. 

En informell pro-life grupp från brittiska parlamentet har nu i mars 2020 också gett ut en rapport som behandlar samma ämne. I den jämför man med djurskyddslagar som även ofödda djur åtnjuter. Efter två tredjedelar in i dräktigheten kan ett djurfoster användas för forskning. Av humana skäl och tack vare djurskyddslagar finns tydliga regler för var och hur djurfostret då skall avlivas. 

I rapporten kritiseras att det inte finns några motsvarande lagar om hur barn kunde få dö smärtfritt vid abort. Särskilt angeläget är det eftersom barn med funktionshinder i Storbritannien kan aborteras ända fram till födseln. Man poängterar att ofödda får smärtlindring vid operationer vid vecka 20.

Rapporten slår inte tvärsäkert fast vid vilken vecka ofödda kan känna smärta. Men man är tydlig med att det är nödvändigt att ta det säkra före det osäkra och se det ofödda barnet som en patient. Detta betyder att också barnets upplevelse vid en abort bör tas på allvar.

Sverige måste också börja tänka om. 

Läs mer om abort här.