Mängder av spaltmetrar har i media ägnats åt ändringen av abortlagen i den amerikanska delstaten Texas, där abort numera är förbjudet efter att hjärtljuden kan upptäckas (omkring graviditetsvecka 6). En lagändring i delstaten New Jersey som tillåter abort fram till födseln har dock nästan förbisetts helt i media. 

Förutom abort fram till födseln tillåter lagen att annan legitimerad vårdpersonal, som exempelvis barnmorskor och sjuksköterskor, får utföra aborter och inte enbart läkare. Från prolife-håll har lagen kritiserats eftersom New Jersey redan innan hade liberal abortlagstiftning och dessutom höga aborttal jämfört med andra delstater, d.v.s. närmare 50 000 aborter per år med en total befolkningsmängd på ca 9 miljoner. Som jämförelse har Sverige de senaste åren haft aborttal på omkring 35 000 – 38 000 per år med en total befolkningsmängd på ca 10 miljoner. 

Abort fram till födseln verkar inte heller ha något allmänt stöd hos den amerikanska befolkningen. En undersökning från 2020 har enligt Lifenews visat att endast 29 procent anser att abort borde vara lagligt under vilka omständigheter som helst. 55 procent svarade i samma undersökning att abort borde vara helt eller nästan helt förbjudet. 

Abortförespråkare brukar argumentera för att restriktiva abortlagar inte minskar aborttalen. Ibland hävdas att aborttalen till och med kan vara högre i länder med restriktiva abortlagar. En studie från 2004 har analyserat ändringar i abortlagarna i Östeuropa efter kommunismens fall på 1980- och 1990-talet. Den studien visar dock att även en liten sänkning av abortgränsen minskade aborttalen med 25 procent. Samma studie visade också att länder där abort endast var tillåtet av medicinska skäl eller fara för kvinnans liv, hade aborttal som utgjorde endast 5 procent av de aborttal som länder med fri abort hade. Resultatet indikerar att restriktiva abortlagar faktiskt minskar aborttalen. 

Restriktiva abortlagar har enligt andra studier inte heller haft negativ inverkan på den allmänna hälsan hos kvinnor. Innan Irland legaliserade abort 2018 hade de lägre mödradödlighet än Storbritannien, och även lägre förekomst av exempelvis bröstcancer och låg födelsevikt hos nyfödda. Mödradödligheten i Chile fortsatte att sjunka efter att abort förbjöds 1989. Polen som haft restriktiv abortlagstiftning sedan 1993 har världens lägsta mödradödlighet enligt WHO:s statistik för 2000 – 2017.

Vågar man hoppas på att även dessa perspektiv skulle kunna få utrymme i media under ett valår?

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.