Kapitel 2 från vår rapport ”Abort och mödradödlighet – Behövs abort för att rädda kvinnors liv?” som kom ut den 8 mars 2023:

BAKGRUND

Den vanliga föreställningen är att laglig abort behövs för att kvinnor inte ska dö av olagliga och osäkra aborter, och att abort ibland krävs vid graviditetskomplikationer för att rädda en kvinnas liv. Dock bygger den föreställningen på felaktiga siffror om dödsfall av osäkra aborter. Den amerikanske professorn och gynekologen Frederick Taussig bad 1942 offentligt om ursäkt för sitt tidigare uttalande om att 5 000–10 000 kvinnor årligen dog av komplikationer efter olagliga aborter. Mary Calderone, som var en tidigare VD för abortjätten Planned Parenthood, skrev 1960 att allt mellan 200 000 och 1 200 000 olagliga aborter utfördes per år i USA, men att antal dödsfall av samtliga aborter i hela landet 1957 endast var 260. Hon skrev också att gränsen mellan lagliga och olagliga aborter var hårfin, och att olagliga aborter inte var farligare än lagliga eftersom de utfördes av läkare på sjukhus. Gynekolog Alan Guttmacher, som också var en tidigare VD för Planned Parenthood, skrev 1959 att ”kriminella abortläkare” är tvingade att göra ett bra jobb för att skydda sig mot anmälningar.

Den tidigare abortläkaren Bernard Nathanson, som personligen ansvarat för 75 000 aborter, har senare erkänt att de i kampen för legaliserad abort på 1960- och 70-talen överdrev antalet olagliga aborter som skedde i USA. Det verkliga antalet var omkring 100 000 medan det antal som medvetet spreds till media var 1 miljon. Man påstod att 10 000 kvinnor årligen dog av osäkra aborter, trots att det verkliga antalet var omkring 250 per år. Media svalde okritiskt de falska uppgifterna och spred dem vidare, och dessa satte sig i det allmänna medvetandet hos gemene man. Eftersom man felaktigt trodde att så många olagliga aborter utfördes, började man sakta men säkert anse att det ändå var bättre att de för kvinnans säkerhet utfördes lagligt. Enligt Nathanson dog dock fler kvinnor av lagliga aborter 1970 än av olagliga. Läkaren Matthew Bulfin skrev 1979 att dödsfall av lagliga aborter har ersatt de som tidigare skedde av olagliga.

Leana Wen är ytterligare en före detta VD för Planned Parenthood. Hon blev 2019 tilldelad 4 av 4 Pinocchios av Washington Post, eftersom hon upprepat myten att tusentals kvinnor dog varje år på grund av osäkra aborter i USA innan fri abort legaliserades. Till och med abortliberala Washington Post hävdade att det påståendet sedan länge avslöjats vara en lögn och att de siffror som Wen uppgett härrörde sig från 1930-talet, innan användningen av antibiotika vunnit mark.

Författaren Fiorella Nash skriver i sin bok The abolition of woman att de stora medierna i Portugal 1982 påstod att 2 000 portugisiska kvinnor dog varje år till följd av olagliga aborter. Senast tillgängliga statistik från FN:s demografiska årsbok visade dock att det totala antalet dödsfall av samtliga orsaker bland portugisiska kvinnor i fertil ålder var 2 099. ”Antingen hade Portugal en extraordinär frånvaro av dödsolyckor och sjukdomar bland kvinnor, eller så var antalet 2 000 en ren fantasi”, skriver Nash.

Även feministen och abortaktivisten Marta Lamas från Mexiko har erkänt att medvetet överdrivna siffror använts i kampen för laglig abort. Man hävdade att 100 000 kvinnor dog av olagliga aborter ”vid den tiden”. Dock visade det sig att samtliga dödsfall av alla orsaker bland både kvinnor och män var 100 000. ”Vi blåste upp antalet”, säger Lamas enligt uppgift i ett panelsamtal 2016.

De felaktiga siffrorna handlar heller inte enbart om dödsfall av osäkra aborter, utan även om aborttal generellt. Totalt antal olagliga aborter i Mexiko City hade på förhand uppskattats bli 200 000 för 2006. Men efter att abort legaliserats 2007 visade sig det faktiska antalet utförda aborter bli drygt 10 000. För år 2009 hade antalet lagliga aborter uppskattats bli 122 000 medan det faktiska antalet blev en tiondel av uppskattningen, dvs. omkring 12 000.

I Storbritannien florerade på 1960-talet uppgifter om att 100 000–250 000 olagliga aborter utfördes årligen. Enligt organisationen RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) fanns det dock inga bevis på att ens 50 000 skulle ha utförts. Enligt Calum Millers forskning utfördes omkring 10 000 aborter per år innan legalisering.

Läs hela rapporten med källhänvisningar här.

WHO uppdaterade sin statistik den 8 mars 2023 så den nu omfattar åren 1985-2020.
Läs också: WHO:s statistik på mödradödlighet justerad (manniskovarde.se)