Stefan Gustavsson skrev angående dödshjälpsdebatten i Världen idag 20 augusti 2020 att förespråkare och motståndare till dödshjälp är överens om att det finns många ömmande fall av svårt lidande, men att skiljelinjen går vid andra frågor. 

Samma sak kan sägas om abortdebatten. Både förespråkare av och motståndare till fri abort är överens om att abort kan vara mycket påfrestande för både kvinnan och andra inblandade. Vi är också överens om att det finns väldigt ömmande fall, som exempelvis unga flickor som blivit gravida genom våldtäkt. Skiljelinjen går emellertid även här vid andra frågor. Vad händer med synen på människovärdet? Var är diskrimineringsfrågan när vi delar in ofödda barns värde beroende på hur de blivit till? Vad händer med vårdens roll och den gravida kvinnans självuppfattning i ett enormt pressat läge? Är det självklart att en kvinna alltid önskar göra abort om hon blivit gravid på grund av ett övergrepp?

En flicka eller kvinna som blivit utsatt för sådana allvarliga övergrepp är ett brottsoffer och behöver mycket stöd och omtanke vilket beslut hon än fattar. Samtidigt är det ofödda barnets människovärde lika högt oavsett hur det blivit till.

I dokumentärfilmen ”Conceived in rape & other exceptions” från 2013 får vi möta kvinnor som blivit till genom våldtäkt, och fått växa upp med adoptivföräldrar. Samtliga dessa är tacksamma för livet och hävdar med emfas att de också har rätt att leva. Ingen bär på bitterhet mot sina biologiska mammor. De ser på sina mammor som starka kärleksfulla kvinnor som valde livet för sina barn i en till synes omöjlig situation. De vill förmedla till andra kvinnor att det alltid finns hopp.

En kvinna blev till genom våldtäkt 1964 då den biologiska mamman var 15 år och abort ännu inte var lagligt. Hon fick växa upp i en adoptivfamilj och har aldrig träffat sin biologiska mamma. Hon vet inget om sin etnicitet. Hon jobbar med våldtäktsoffer, och ser i sitt arbete att de som inte gör abort klarar sig bättre på lång sikt. Hon påstår inte att det är lätt, men hon menar att hon ännu inte träffat någon som ångrat att de behållit sitt barn. Däremot har hon träffat många som gjort abort och till och med årtionden efteråt fortfarande ångrar sig.

Vi får också möta kvinnor som själva varit utsatta för våldtäkt och incest och blivit gravida. Vissa har behållit sitt barn, medan andra gjort abort. En kvinna var 12 år när hon våldtogs av två män och blev gravid. Hon erbjöds abort, men när läkaren svarade ”nej” på frågan om traumat efter våldtäkten skulle försvinna efter abort, avstod hon. Hon säger att hon aldrig ångrat sitt val att behålla sin dotter, som nu är vuxen. Hon anser att hon tack vare dottern fick tillbaka sitt liv och sin framtidstro. Hon säger också att hon aldrig sett sin våldtäktsman i sin dotter, utan ser henne som en egen värdefull individ. 

En kvinna som gjorde abort efter våldtäkt säger att traumat blev värre efter aborten, och att hon fortfarande ångrar den flera år efteråt. Hon har lärt känna andra kvinnor som varit utsatta för samma sak, men som behållit sina barn. Hon berättar att hon ser att alla de mår bättre, eftersom de förutom traumat efter våldtäkten inte dessutom bär på bördan av att vara mamma till ett dött barn. 

I Sverige förs ingen statistik på anledningar till abort, men vissa undersökningar har gjorts av bland andra Anneli Kero och Meta Lindström. I de undersökningarna fanns våldtäkt och incest inte ens nämnda, utan de vanligaste anledningarna till abort uppgavs av respondenterna vara familjeplanering. Detta stämmer överens med uppgifter från länder som för statistik över anledningar till abort, till exempel Finland och delstaten Florida i USA. Den mest sällsynta anledningen till abort är ändå den fråga som abortkritiker så gott som alltid förväntas stå till svars för.

Även länder med restriktiva abortlagstiftningar tillåter för det mesta abort vid våldtäkt och incest. Det ger intrycket att abort vid sådana situationer är självklart. Men som ovannämnda exempel visar, behöver abort inte vara det enda alternativet. 

Läs mer om abort här.

Läs mer om anledningar till abort här (ur vår rapport om hur kvinnor mår efter abort).