Anneli Kero har gjort en longitudinell studie om motiven till abort, och även om attityder och erfarenheter. Det som den studien kom fram till angående anledningar till abort var att både kvinnor och män vill planera antalet barn med rätt partner och vid rätt tidpunkt. Dessutom vill man kunna kombinera sitt föräldraskap med en karriär. Abort anses vara en accepterad metod i familjeplaneringen och som en säkerhet ifall man skulle bli oplanerat gravid. Att man är i ett stabilt förhållande och har god ekonomi är ingen garanti för att man inte skulle välja abort. Man anser inte att själva beslutsfattandet är svårt, men aborten i sig anses vara mentalt påfrestande. Ambivalenta känslor kan förekomma även om man anser att aborten var ett rätt beslut.

Det finns enligt Kero en öppenhet kring att sorg och smärtsamma känslor förekommer även om man inte ångrar aborten. För att bättre förstå komplexiteten gällande abort anser hon att även männens perspektiv behöver inkluderas. För att minska antalet aborter anser Kero att både män och kvinnor bör motiveras att ta större ansvar för konsekvenserna av sexualitet och fortplantningsförmåga.

I Läkartidningens temanummer om abort från 1980 presenterades också resultatet av en undersökning om anledningar till abort. De flesta hade angett socio-ekonomiska skäl eller planering som orsaker till aborten. På andra plats fanns anledningen att man inte ville ha fler barn och på tredje plats att man ansåg sig vara för ung. Några enstaka hade svarat att de ansåg sig vara för gamla eller att relationen var dålig.

Liknande svar gavs i Meta Lindströms avhandling från 2007. I den fick gynekologer och barnmorskor besvara frågor om kvinnors anledningar till abort. De svarade att de abortsökande kvinnorna ansåg sig vara för unga, ha problem i relationen eller tvivla på att det var rätt partner att skaffa barn med. En anledning kunde vara att man redan hade barn och inte ville ha fler, ibland på grund av tidigare traumatiska förlossningsupplevelser eller komplicerad graviditet. Fosterskador kunde vara en anledning, och att man inte hittat en bra preventivmetod. Sammanfattningsvis ansåg de att samhället accepterat att vi har sex utan planer på att skaffa barn, och därför också får lov att acceptera att vissa blivit gravida av misstag och eventuellt därför väljer abort.

 

Eftersom Sverige har fri abort fram till och med graviditetsvecka 18 behöver ingen anledning till aborten anges. Enbart vid sena aborter finns således officiell statistik på anledningar. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2018 beviljades 545 aborter efter vecka 18. Av dessa var 71 procent på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse och 27 procent på grund av sociala skäl. Mindre än 2 procent var på grund av fysisk eller psykisk ohälsa hos mamman. De vanliga argumenten som framförs i debatten om abort, nämligen våldtäkt och incest, saknas helt som anledningar i nämnda undersökningar.

Statistik över samtliga aborter har presenterats i Finland, och delstaten Florida i USA. I Finland anges sociala orsaker som den absolut vanligaste i 2018 års redogörelse. I statistik från den amerikanska delstaten Florida från 2018 görs 75 procent av alla aborter utan angiven orsak. Mindre än 0,5 procent var på grund av incest och våldtäkt.

 

page25image3737859168

 

Hela rapporten med källhänvisningar finns här.

Läs mer om abort här.