Rättsfallet Dobbs v. Jackson Women’s Health organization (JWHO) väntar sedan hösten 2020 på beslut från Högsta domstolen i USA om prövningstillstånd. Enligt tidningen Washington Examiner har fallet vid åtta tillfällen tagits upp för diskussion, utan att något beslut ännu meddelats.

Fallet handlar om ett lagförslag i delstaten Mississippi om att förbjuda abort efter vecka 15. Att beslutet dröjer är förvånande enligt Washington Examiner, eftersom Högsta domstolen med nio domare nu har en konservativ majoritet på 6-3. Men även om prövningstillstånd skulle nekas i just detta fall, kommer abortfrågan sannolikt även i fortsättningen att vara en återkommande fråga för Högsta domstolen. Det finns nämligen ytterligare 400 lagförslag i olika delstater med liknande innehåll som ”Dobbs mot JWHO”, av vilka många förväntas hamna i Högsta domstolen. 

Ett parallellt skeende som då är intressant är att Biden-administrationen tillsatt en kommission på 36 personer för att undersöka själva utformningen av Högsta domstolen. Kommissionen ska bland annat undersöka hur länge domare ska sitta. Ska det vara tidsbegränsat eller som nu på livstid? Antal domare är en annan fråga. Under valrörelsen vägrade Biden besvara frågor om han planerade att utöka antalet domare i Högsta domstolen. Enligt prolife-organisationen Operation Rescue sade han vid ett tillfälle att väljarna inte hade rätt att före valet få veta hans ståndpunkt i denna fråga. Svaret verkar ha kommit nu. 

På Operation Rescue uttrycker man oro över att det kan vara ett medvetet drag från Biden-administrationen att genom att öka antalet domare se till att abortliberala domare för åtskilliga år framåt åter får majoritet i Högsta domstolen. En anledning till den oron är de två ledarna för kommissionen som båda har tydlig abortförespråkande bakgrund.

Ordförande Bob Bauer har sedan tidigare kopplingar till abortorganisationen Planned Parenthood (PP). Bland annat genom sin tidigare arbetsplats, en advokatfirma som under flera år representerade PP. Bauers fru, Anita Dunn, var genom sin tidigare arbetsplats involverad i PP:s attacker på de två undersökande journalisterna som genom hemliga inspelningar avslöjade illegal försäljning av aborterade fosterdelar på PP. Hon var också involverad i Bidens presidentvalskampanj, och har enligt uppgift kallat Kinas tidigare diktator Mao Tse-tung för sin ”favoritfilosof”. Den andra ordföranden, Christina Rodriguez, anses vara förespråkare för en världsregering, samt positiv till abort som ett led i att kontrollera överbefolkning. 

Rättsfallet ”Roe mot Wade” från 1973 blev startskottet från USA:s Högsta domstol som ledde till att fri abort legaliserades även i övriga västvärlden, inklusive Sverige. Många anser att den domen strider mot den amerikanska konstitutionen, och hyser hopp om att den nu kan komma att utmanas, antingen genom ”Dobbs mot JWHO” eller i framtiden genom kommande fall. Frågan är bara hur många domare som då sitter i Högsta domstolen. I Demokratiska partiet verkar man vara angelägna om att snabbt få upp antalet till 13.

Läs mer om abort här.

Om du vill dela inlägget klicka på ikonerna nedan.