Journalister kritiseras allt oftare för att jobba som aktivister istället för journalister. Expressens reportage om prolife-organisationer blev inget undantag. Den som hade förväntat sig något nytt och originellt blev besviken. ”Gammal som gatan” och ”tröttsam”, skrev Frida Park på Dagen. ”Mycket vinklad”, sade Plamen Najdenov till Världen Idag. 

Vissa påståenden från en professor vid Karolinska institutet var också både gamla, tröttsamma och dessutom felaktiga, förutsatt att hon blev rätt citerad. ”De påstår att de värnar om livet, men vill samtidigt riskera kvinnornas liv för ett ofött foster som man inte ens kan definiera som en människa”, var ett sådant påstående.

Långt innan fri abort legaliserades sjönk mödradödligheten i västvärlden. Detta var till stor del tack vare tillgång till mediciner och antibiotika. Fri abort hade inget med det att göra. För att tvinga fram legalisering av abort har abortaktivister dock alltid använt sig av detta argument. 

Forskaren Malcolm Potts skrev i sin bok ”Abortion” (1977), att alla som vill driva igenom abortlagstiftningar använder sig av argumentet att tusentals kvinnor dör i onödan varje år, fast det faktiska antalet är avsevärt mycket lägre. Hans kollega, läkaren Bernard Nathanson, har medgett att det verkliga antalet kvinnor som dog av illegala aborter i USA var mellan 200 och 250 per år, medan antalet som matades ut till media var 10 000. Mary Calderone, en tidigare chef för Planned Parenthood, skrev att antalet kvinnor som dog av samtliga aborter i hela USA var 260 år 1957. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC dog 19 kvinnor av illegala och 25 dog av legala aborter 1973, dvs samma år som fri abort infördes i hela USA genom rättsfallet Roe mot Wade. 

Historien upprepar sig i våra dagar när abort ska säljas in till afrikanska länder. Abortorganisationen Ipas har enligt uppgift påstått att ”hundratals” nigerianska kvinnor dör varje dag i osäkra aborter. Det skulle i så fall betyda 73 000 kvinnor per år om man räknar att 200 dör varje dag. Denna siffra överstiger det totala antalet dödsfall i mödradödlighet för Nigeria, som 2017 var 67 000 enligt WHO, så det är något som inte stämmer.

För att återgå till Expressens reportage, är det också något som inte stämmer med påståendet att det inte finns någon forskning som visar att kvinnor mår mentalt dåligt av abort. Då måste de bland många andra ha missat David Fergusson från Nya Zeeland. Han var inte bara abortförespråkare, det sägs om honom att han dessutom var irriterad på abortmotståndare. Han var emellertid en sanningssökande forskare, som presenterade de resultat han fick, trots att de inte stämde med hans åsikter. Hans resultat anses trovärdiga inom forskningsvärlden, och de visade att det inte finns några psykiska fördelar med abort. Tvärtom visade resultatet att kvinnor som gjort abort i högre grad led av depression, ångest, självmordsbeteende och missbruksproblematik, även efter att man tagit olika faktorer i beaktande, som tidigare mental ohälsa, social bakgrund, utbildning, etnicitet, sexuella övergrepp osv.

Det som ger de stora rubrikerna i media är dock påståenden att de flesta kvinnor är nöjda med sina aborter. Men läser man dessa studier, kommer det fram att svagheten med så gott som alla är ett stort bortfall. Endast omkring en tredjedel av kvinnorna är i allmänhet representerade i resultaten. Detta försvaras med att bortfallet är lika stort som i andra liknande undersökningar. Om en låg svarsfrekvens är en gemensam svaghet, betyder det att största delen av kvinnor som gjort abort inte är representerade. 

Att livet börjar vid befruktningen är det vanligaste argumentet bland abortkritiker. Det betyder inte att en spermie eller en äggcell är ett mänskligt liv före befruktningen. Detta är också ett vetenskapligt faktum som inte föranleder några diskussioner alls bland medicinska och biologiska forskare. Det sista citatet i Expressenreportaget, att ”De kan ju hävda att en spermie eller en äggcell är potentiellt liv också”, är så ovärdigt en professor, att en följdfråga från journalisten hade varit på sin plats. Men den förhoppningen infriades inte.

Läs mer om abort här.

Läs vår rapport om hur kvinnor mår efter abort här.