Göteborgsposten (GP) hade den 20 maj 2022 ett reportage (endast för prenumeranter) om vilka som driver abortmotståndet i Sverige. De hade kontaktat alla prolife-organisationer, och de flesta (inklusive vi på Människovärde) hade valt att besvara journalistens frågor per mejl.

Malin Schelin från Livsval hade ställt upp på en personlig intervju, så reportaget hade stort fokus på henne. Schelins argument om att ett liv alltid går förlorat vid abort och att det är en tragedi för alla inblandade framkom tydligt. Även Livsvals erfarenheter om att kvinnor ångrar sig och mår psykiskt dåligt efter abort, samt att många kvinnor känt sig tvingade till abort, belystes. Schelin uttryckte även att adoption är en bättre lösning än abort.

Kristina Gemzell Danielsson från Karolinska institutet, som är professor i obstetrik och gynekologi samt överläkare på kvinnokliniken, gav dock kommentarer som tyvärr vittnar om en okunskap om vad prolife-rörelsen står för. Enligt Gemzell Danielsson skulle ett abortförbud för en läkare ”begränsa möjligheten till abort vid utomkvedeshavandeskap, missfall eller andra exempel där kvinnans liv är i fara”.

För det första skulle vi inom prolife-rörelsen hävda att en allvarlig vårdmiss har skett ifall en kvinna vid utomkvedeshavandeskap, missfall eller andra situationer där hennes liv är i fara inte fick den hjälp hon behövde. För det andra hävdar vi att ingrepp vid dessa situationer inte är abort. Varför skulle abort till exempel behövas vid missfall? Eller är det ett försök att trolla bort korten och kalla en eventuell skrapning efter missfall för abort? För det tredje är det självklart att kvinnan och barnet snabbt måste separeras om kvinnans liv är i fara, och sker då genom akut kejsarsnitt eller igångsatt förlossning. Men särskilt vid komplikationer i slutet av graviditeten kan både kvinnans och barnets liv då ofta räddas. Skulle barnet trots livräddande insatser ändå dö, är det inte abort utan en tragisk följd av ingreppet som krävdes för att rädda kvinnans liv. Abort är enbart ett ingrepp där syfte och mål är att ett ofött barn som lever, ska dö innan det föds fram. Och vad skulle det tillföra i en akut situation där kvinnans liv är i fara? Tusentals läkare skriver under på att det aldrig är nödvändigt med abort för att rädda en kvinnas liv.

Gemzell Danielsson upprepar även ordagrant sitt argument från Expressens reportage 20.9.2020 (endast för prenumeranter): ”De kan ju hävda att en spermie eller en äggcell är ett potentiellt liv också.”. Man undrar vad Gemzell Danielsson grundar det påståendet på. Hon gav inget förtydligande 2020 och ger inget nu heller. Livsvals Malin Schelin slår klart och tydligt fast i reportaget att hon inte drar gränsen någon annanstans än att livet börjar vid befruktningen. Även Benedicta Lindberg från katolska Respekt säger att ”det mänskliga livet startar vid befruktningen, när dna-profilen skapas”. Vilket av dessa påståenden indikerar att livet skulle börja redan innan befruktningen, vilket Gemzell Danielsson genom sitt påstående insinuerar?

En sakkunnig barnmorska från RFSU påstår dessutom att det är kvinnans mänskliga rättighet att fatta beslutet när ett liv startar. Vetenskapen håller dock inte med.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.