Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017. Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. Totala antalet var drygt 36.600. Orsak till aborterna framkommer inte, förutom vid de sena aborterna efter graviditetsvecka 18. Den statistiken visar att majoriteten var på grund av skador eller avvikelser hos barnet och att sociala problem hamnar på andra plats. Förutom det sammanlagda antalet i nedanstående tabell, hade ytterligare 19 ansökt på grund av sociala problem, men fått avslag. (Sveriges statistik för 2018 kommer enligt Socialstyrelsens hemsida ut den 21 maj 2019).

Fosterskada/kromosomavvikelse 361
Sociala problem 162
Kroppslig sjukdom 5
Psykisk sjukdom 2
Totalt 530

I den amerikanska delstaten Florida förs statistik på orsakerna till samtliga aborter. Den senaste statistiken är från 2018, och visar att 75 procent av aborterna är utan angiven orsak. Det totala antalet aborter är på nedåtgående, men en jämförelse med statistiken för de senaste åren visar att aborter med angiven orsak ökat (år 2016 saknas från tabellen).

    2015 2017 2018
Inducerad abort utan orsak 66.238 55.374 52.844
Sociala eller ekonomiska orsaker 4.497 11.222 14.031
Mammans psykiska ohälsa 211 911 1.170
Mammans fysiska ohälsa, ej livshotande 207 700 1.034
Allvarlig skada hos barnet 478 625 701
Livshotande fysisk ohälsa 47 141 194
Våldtäkt 61 86 101
Incest 1 5 8
Totalt 71.740 69.064 70.083

 

Klicka här för att läsa mer om abort