Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017. Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. Totala antalet var drygt 36.600. Orsak till aborterna framkommer inte, förutom vid de sena aborterna efter graviditetsvecka 18. Den statistiken visar att majoriteten var på grund av skador eller avvikelser hos barnet och att sociala problem hamnar på andra plats. Förutom det sammanlagda antalet i nedanstående tabell, hade ytterligare 19 ansökt på grund av sociala problem, men fått avslag. (Sveriges statistik för 2018 kommer enligt Socialstyrelsens hemsida ut den 21 maj 2019).

Fosterskada/kromosomavvikelse361
Sociala problem162
Kroppslig sjukdom5
Psykisk sjukdom2
Totalt530

I den amerikanska delstaten Florida förs statistik på orsakerna till samtliga aborter. Den senaste statistiken är från 2018, och visar att 75 procent av aborterna är utan angiven orsak. Det totala antalet aborter är på nedåtgående, men en jämförelse med statistiken för de senaste åren visar att aborter med angiven orsak ökat (år 2016 saknas från tabellen).

    201520172018
Inducerad abort utan orsak66.23855.37452.844
Sociala eller ekonomiska orsaker4.49711.22214.031
Mammans psykiska ohälsa2119111.170
Mammans fysiska ohälsa, ej livshotande2077001.034
Allvarlig skada hos barnet478625701
Livshotande fysisk ohälsa47141194
Våldtäkt6186101
Incest158
Totalt71.74069.06470.083

 

Klicka här för att läsa mer om abort