Ett polskt beslut för livet

Författningsdomstolen i Polen fattade i slutet på oktober ett beslut om att abort på grund av fosterskador strider mot grundlagen. Beslutet har hyllats för att det årligen kommer att rädda livet på omkring tusen ofödda barn med någon form av funktionsnedsättning, som...

Rocktober

Under oktober infaller den amerikanska ”Medvetande-om-Downs-syndrom-månaden”, Rocktober. Under rocktober vill man öka kunskapen och förståelsen för Downs syndrom genom olika satsningar på sociala medier, webbseminarier och dylikt.  Dr Karen Gaffney är en amerikansk...

Internationella dagen för säkra aborter

Den 28 september är det ”Internationella dagen för säkra aborter”. Det finns en allmän uppfattning att restriktiva abortlagar gör att kvinnor dör i osäkra aborter, och likhetstecken sätts mellan legala och säkra aborter. Verkligheten är dock mer komplicerad än så....