Är abort medicinskt nödvändigt?

I USA har en debatt blossat upp huruvida aborter är medicinskt nödvändiga eller inte. Lila Rose som är grundare till organisationen Live Action, och som besökte Sverige 2016, skrev i februari en debattartikel tillsammans med Donna Harrison där de argumenterar att så...

Abort och mödradödlighet

Den 28 september 2019 är det Internationella dagen för säkra aborter. Det finns en allmän uppfattning att restriktiva abortlagar ökar mödradödligheten eftersom det leder till fler osäkra aborter, och likhetstecken sätts mellan legala och säkra aborter. Verkligheten...

Främjar abort jämställdhet mellan könen?

GEAC (The Gender Equality Advisory Council) är ett jämställdhetsråd med främst kvinnliga medlemmar från olika länder. Nobelpristagaren Denis Mukwege är en av de manliga medlemmarna. Inför G7-toppmötet i augusti tog rådet fram en rådgivande rapport för att främja...

Mänskligt liv börjar vid befruktningen

I en färsk doktorsavhandling från University of Chicago menar de flesta tillfrågade biologer att livet börjar vid befruktningen. Det är Steven Jacobs, filosofie doktor (PhD), som gjort studien där drygt 5 500 biologer ingår från över 1 000 akademiska institutioner....

Livstecken efter sena aborter

Abby Johnson är före detta chef för en av det amerikanska Planned Parenthoods abortkliniker, och som efter nio år i verksamheten bytte sida. Hon är författare till boken Unplanned som nu också blivit en välbesökt film, främst i den engelsktalande delen av världen. I...