Aborter under Coronapandemin

WHO (Världshälsoorganisationen) sällar sig till de radikala abortförespråkarna som exempelvis Planned Parenthood och RFSU, och framhåller att abort bör ses som en viktig service under coronapandemin. Annan sjukvård och operationer skjuts på framtiden för att förhindra...

Ny rapport om smärta hos ofödda

Enligt en vetenskaplig artikel från 2019 går det inte att utesluta att foster känner smärta så tidigt som vid vecka 12. Man argumenterar för att enbart misstanken därom räcker för att man inom abortverksamheten måste börja tänka om och använda smärtlindring eller...

Ny abortlag på Nya Zeeland

På grund av uppmärksamheten kring coronaviruset har det hamnat i skymundan att Nya Zeeland röstat igenom en radikal lag som tillåter abort ända fram till födseln. Nya Zeeland tar därmed ett kraftigt kliv från att tidigare tillåtit abort efter två läkares uttalanden,...

Temadag om abort – När börjar livet?

Människovärde deltog i temadagen om abort som arrangerades den 3 mars av Skandinavisk Teologisk Högskola. Nedan följer en kort sammanfattning av dagen. Fil.dr Per Landgren inledde med att det biologiskt kan fastställas att livet börjar vid befruktningen. Dock finns...

Personliga berättelser om abort

Av personliga berättelser som Människovärde tagit del av, är det vanliga att kvinnor känt en lättnad strax efter aborten, men att känslomässiga och mentala problem kommit senare. En kvinna berättade att hon fortfarande sörjde trots att det gått 45 år efter aborten. En...