Just nu gläds vi åt att Roe mot Wade fallit

Den slutgiltiga domen i det amerikanska rättsfallet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization (JWHO) offentliggjordes den 24 juni, och som väntat blev resultatet i enlighet med det beslut som läckte ut från Högsta domstolen i början av maj. Kort sagt lyder domen...

Skrämselpropaganda i abortdebatten

Det har varit starka känslor och en hel del hysteri efter att Högsta domstolen i USA kommit fram till att rättsfallet Roe mot Wade från 1973 var felaktigt enligt den amerikanska konstitutionen. Delstaterna får nu tillbaka makten över abortlagen, och många anser att...

Socialstyrelsens statistik om aborter för 2021

Socialstyrelsen kom i veckan ut med abortstatistiken för 2021. Sammanlagda antalet inrapporterade aborter är 33 697, vilket är en minskning jämfört med förra året. Det är främst bland unga som minskningen fortsätter, och detta beror enligt Socialstyrelsen på ökad...

Abortaktivister hot mot demokratin i USA

Trakasserierna från abortaktivister fortsätter i USA, efter att ett utkast till beslut läckt ut från Högsta domstolen angående det uppmärksammade målet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization. I utkastet framkom att en majoritet av domarna röstat för...

WHO under abortaktivisters inflytande

I mars 2022 kom WHO ut med en rapport om nya riktlinjer för abort, där man bland annat förordar abort under hela graviditeten. Juristorganisationen ECLJ har analyserat rapporten med fokus på hur stort inflytande abortaktivister kan ha haft på själva utformandet av...