En abortfrämjande agenda

Det amerikanska rättsfallet ”Roe mot Wade” 1973 ledde till att abort legaliserades i hela USA, men blev också startskottet för liberalare abortlagstiftningar i andra delar av västvärlden. Med den nya presidenten verkar det ändå inte vara tillräckligt. De första...

Maktskifte hot mot de ofödda barnen

USA har nu fått en ny president och den nya administrationen håller på att ta form. Redan de första dagarna har visat att Joe Biden kommer att driva en radikal abortförespråkande agenda. Han har nominerat ett flertal abortaktivistiska medarbetare till sin stab....

En vecka med abort i fokus

Tangentborden gick heta med både seriösa  och oseriösa inlägg i abortdebatten under veckan som gick. Björn Söder (SD) hade mage att i riksdagen ställa en fråga om 42 miljoner aborter årligen i världen, och om regeringen har några planer på att försöka bidra till att...

Abortideologi trumfar kvinnors säkerhet

Under förra veckan lyfte två debattörer frågan i Bohuslänningen och Svenska Dagbladet om att medicinska aborter fram till vecka 10 helt och hållet ska kunna utföras hemma, och inte som nu då det första pillret ska tas på klinik. Argumenten är i stort sett att aborten...

Nationella dagen för människolivets helighet

Den nationella dagen för människolivets helighet infördes av president Ronald Reagan 1984. Han var stark förespråkare för prolife-frågor och valde 22 januari eftersom det är årsdagen sedan Högsta domstolen i rättsfallet Roe mot Wade upphävde restriktioner mot abort på...

Coronavaccinet och abort

Mycket har redan skrivits både för och emot coronavaccinet, och huruvida de innehåller cellinjer från aborterade foster eller inte. Här sammanfattar vi kort två forskares olika perspektiv. För den som vill fördjupa sig mer, rekommenderar vi källorna som finns under...