Assisterat självmord enligt Oregonmodellen är lagligt i elva amerikanska delstater. Denna modell marknadsförs även av svenska dödshjälpsförespråkare som en vattentät modell där risken för missbruk är minimal. Men enligt en nyligen publicerad artikel i Daily Mail är det sluttande planet ett faktum även med Oregonmodellen. I vissa delstater kan även sjuksköterskor och inte enbart läkare skriva ut de dödliga preparaten, och man vill också ta bort betänketiden på 15 dagar. Numera kan patienter från andra delstater ansöka om (och beviljas) assisterat självmord i Oregon, varför vissa börjat kalla delstaten för ett vilda västern för dödshjälpsturism.

I Daily Mails artikel berättar man om Alice Bozeman som 2021 dog en naturlig död som 72-åring. Men 2009 hade hon erbjudits dödshjälp på grund av att hon led av en obotlig lungsjukdom. Hon ignorerade erbjudandet och levde sedan ytterligare 12 år, och Bozemans dotter uppger att man inom familjen är tacksamma för dessa år. Bland annat fick Alice Bozeman se barnbarn växa upp och själva få barn. Samma dotter har muskelsjukdomen MS och upplever att tillgången till assisterat självmord gör att hon och andra med funktionsnedsättningar blir måltavlor. Hon varnar för att även USA kan komma att bli som Kanada, där dödshjälp till och med har beviljats för småkrämpor som nedsatt hörsel. En läkare i Colorado som behandlar anorexipatienter uppges ha skrivit ut dödliga preparat till tre av sina patienter, varav åtminstone en redan avslutat sitt liv (en 36-årig kvinna).

Vid assisterat självmord måste ingen läkare vara närvarande, utan patienten ska inta preparaten själv, eventuellt med anhöriga vid sin sida. Det vanligaste är att döden inträffar 30 minuter efter intaget, men det finns uppgifter på fall där det tagit över 100 timmar innan patienten dog. Vad tänkte och kände de under den tiden? Kan det vara en myt att assisterat självmord innebär en värdig och smärtfri död? En cancerpatient i delstaten Colorado som dog efter 9 timmar uppgavs av anhöriga ha hostat mycket och utstött kvävningsljud under den tiden. En man i Oregon berättade att hans pappas dödsprocess tog 36 timmar efter intaget av preparaten, och att denna erfarenhet allvarligt har skadat relationerna inom familjen.

En rapport från Oregon 2021 har visat att över 93 procent av dem som ansöker om assisterat självmord gör det av orsaken ”förlust av autonomi”. Endast 27 procent uppgav smärta eller rädsla för smärta som främsta anledning. Dessa patienter borde oavsett allvaret i sjukdomen få möta vårdpersonal som lever efter vårdens princip att bota, lindra och trösta. Assisterat självmord är ett drastiskt avsteg från denna princip.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om dödshjälp här.