Handikapporganisationer är ofta starka motståndare till all form av dödshjälp. Risken att ses som målgrupp är för dem högst personlig och verklig. Daily Mail publicerade den 11 februari 2023 några berättelser om personer med olika erfarenheter som för dem blivit en drivkraft att opinionsbilda för livet.

Brianna Hammon är en 38-årig kvinna med cerebral palsy (CP) som tillsammans med familjen driver ett bibliotek för funktionsnedsatta i den amerikanska delstaten Nevada. Assisterat självmord är inte lagligt i Nevada men ett lagförslag har 2021 lagts fram. Hammon hävdar att hennes läkarbesök redan handlar alltför mycket om tips på att skriva ner direktiv om att eventuellt avstå från återupplivning vid akuta sjukdomsfall. Skulle lagförslag om assisterat självmord röstas igenom, hävdar hon att det sänder ytterligare budskap om att hennes och andra funktionsnedsattas liv har lägre värde. Istället för att skriva direktiv om att avstå från återupplivning bär hon nu en tagg som säger ”avliva inte”.

Christophers pappa åkte 2010 till delstaten Oregon eftersom assisterat självmord då inte var lagligt i Kalifornien där han bodde. Pappan led av lungcancer och uppmuntrades till assisterat självmord av vissa släktingar. Christopher säger att han inte dömer sin pappa för beslutet, men hävdar att relationerna mellan de anhöriga efteråt raserades totalt och därför går han heller inte ut med foto eller efternamn. Han lyfter dessutom att det 2010 ännu inte var lagligt för medborgare från andra delstater att beviljas assisterat självmord i Oregon, och antyder därmed att allt eventuellt inte gick helt rätt till. Christopher opinionsbildar mot assisterat självmord och anser att det moraliskt sett är en ovärdig företeelse.

John B Kelly är en 64-årig man som var med om en olycka 1984 som förlamade honom från nacken och ned. Både närstående och främlingar har under åren förmedlat till Kelly att det skulle vara bättre för honom att vara död. Själv hävdar han att det finns ett värdigt liv även som förlamad, och han lyfter goda relationer och nya perspektiv på livet som särskilda nycklar. Med rätt hjälpmedel kan han själv sköta vissa hushållssysslor. Han varnar för inställningen att vissa människor skulle vara en börda som vården inte ska slösa resurser på, och kallar dödshjälpslagar ”elakartade”. ”Vi försöker hindra Kanada från att komma till USA och börja döda oss”, säger Kelly enligt Daily Mail.

Alice Bozeman (som vi även berättat om i detta blogginlägg) ignorerade 2009 sin läkares tydliga vink om att assisterat självmord kunde vara det bästa alternativet för henne som var en äldre kvinna med kronisk lungsjukdom. Hon bodde i Washington där assisterat självmord nyligen legaliserats och läkaren sade att hon hade sex månader kvar att leva. Dock levde hon i ytterligare 12 år och dog som 72-åring en naturlig död 2021. Bozemans dotter Anita Cameron sticker inte under stol med att mamman emellanåt var väldigt sjuk, men fast besluten att dö en naturlig död. Cameron motarbetar idag aktivt assisterat självmord. Hon har sjukdomen MS och hävdar att det är bättre vård som är svaret på sjukdom, och inte att eliminera patienter. Även hon använder Kanada som ett avskräckande exempel.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om dödshjälp här.