Som befarat så röstades ”Matic-resolutionen” igenom (med 378 röster för och 255 mot) där abort omtalas som en mänsklig rättighet och samvetsfrihet som ett hinder för detta. Prolife-organisationen ”One of us” beskriver i ett pressmeddelande resolutionen som ett sluttande plan som främjar dödens kultur, och att mänskliga rättigheter i Europa nu går mot sin grav. 

Socialdemokraternas europaparlamentariker Heléne Fritzon och Evin Incir hade inför omröstningen en debattartikel i Europaportalen där de skriver: ”…enligt the Lancet dör nämligen en kvinna var åttonde minut någonstans i världen på grund av komplikationer från en osäker abort.”

För det första är The Lancet en vetenskaplig tidskrift där olika studier publiceras. Påståendet att en kvinna dör var åttonde minut är från en rapport av Guttmacher Institute, som 2009 publicerats i The Lancet. Guttmacher Institute är ett starkt abortförespråkande institut med rötter i abortjätten Planned Parenthood. Namnet Guttmacher kommer från en tidigare VD på Planned Parenthood. Vill man ha opartiska studier om abort är det inte främst Guttmacher man ska vända sig till. Abortorganisationen Ipas är en av de stora finansiärerna av institutet, Bill & Melinda Gates Foundation en annan. 

”Någonstans i världen” är för det andra de fattigaste områdena i mestadels Afrika enligt Guttmacher-rapporten. Där är analfabetism, låg standard på hygien och sjukvård, samt låg standard på infrastruktur exempel på grundläggande problem som orsakar kvinnors död efter komplikationer, även om abort är lagligt åtminstone under vissa omständigheter. 

Som vanligt nämns Polen, Ungern och Malta som skräckexempel av Fritzon och Incir, trots att mödradödligheten i dessa länder är bland världens lägsta. 

För det tredje är det ofta samma abortförespråkare, vilka hävdar att kvinnor dör i osäkra aborter, som samtidigt vill legalisera osäkra aborter genom att tillåta att aborter i sin helhet ska kunna utföras hemma. Att minst två kvinnor dött i Storbritannien inom kort tid efter att sådana ”distansaborter” införts har emellertid inte lett till några debattartiklar av abortförespråkare. 

Det finns ytterligare ett förslag till ny resolution som lämnats in i juni av bland andra Sveriges Tomas Tobé (M) på uppdrag av utvecklingsutskottet. I den poängteras exempelvis att ”SRHR-tjänster” (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) ska vara tillgängliga och konfidentiella från exempelvis föräldrar till minderåriga (punkt 11). Man hävdar även här att samvetsfrihet och obligatorisk rådgivning inför abort skulle vara bidragande orsaker till osäkra aborter och mödradödlighet (punkt 20). 

EU har nu övergett respekten för mänskliga rättigheter, som rätten till liv och rätten till samvetsfrihet, vilka finns i unionens egna föredrag och i internationella konventioner. Prolife-rörelserna behöver mobilisera mer än någonsin! 

 

Läs mer om abort här.