Människovärde har tidigare skrivit om belgiska Tom Mortiers mamma Godelieva de Troyer som dog i april 2012 genom dödshjälp, 64 år gammal. De anhöriga informerades om hennes död först dagen efter. Europadomstolen kommer att granska ärendet och domen beräknas komma om 6–12 månader.

Dödshjälp är lagligt i Belgien sedan 2002, om vissa bestämda kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier verkar man inte till fullo ha följt i de Troyers fall. Det finns minst sex olika frågetecken kring förfarandet. 

  1. Enligt Belgiens lag om dödshjälp måste rapportering ske inom fyra arbetsdagar efter patientens död. I de Troyers fall har man varit hela två månader försenad med rapporteringen.
  2. Läkaren som ska utföra dödshjälpen ska konsultera ytterligare två av varandra oberoende läkare. Dessa får inte heller ha någon koppling till patienten. De två läkare som varit inblandade i de Troyers fall har båda varit medlemmar i samma dödshjälpsorganisation och således haft kopplingar till varandra. Dessutom har de Troyer skänkt 2 500 euro till organisationen en månad innan sin död, med ett specifikt tack till personalen. De har således inte heller varit helt oberoende av sin patient.
  3. Konsultation med psykiater ska ske efter det första läkarbesöket med begäran om dödshjälp. I de Troyers fall hade samtalet med psykiater istället skett en månad innan första läkarbesöket. 
  4. Ingen annan behandling hade getts förutom dödshjälp, och den dödande injektionen gavs inom två månader efter de Troyers första ansökan, vilket inte uppfyller kriterierna för väntetiden för en patient med djup depression.
  5. Läkaren som gav den dödande injektionen har efteråt suttit med i den kommission som godkänt beslutet, vilket står i strid med bestämmelserna.
  6. Man har motiverat beslutet att bevilja dödshjälp med att alla försök till behandling var uttömda. De Troyers lidande ansågs vara outhärdligt och omöjligt att bota. Dock hade hon under samma tid i en dagbok uttryckt positiva tankar om sina barnbarn. 

Läkaren som gav den dödande injektionen är känd och väl ansedd i Belgien. Han hade redan 2014 gett dödshjälp till  hundratals patienter. I de Troyers fall har han i praktiken innehaft en roll som både jury, domare och pöbel. Frågan är hur de övriga hundratals fallen har gått till. Om Belgien fälls av Europadomstolen, kan fler av hans fall komma att granskas. 

 

Läs mer om dödshjälp här.