Godelieva De Troyer blev bara 64 år. Hon var en fysiskt frisk kvinna som led av djup depression, och som dog genom aktiv dödshjälp 2012 i Belgien. Ingen anhörig informerades förrän dagen efter hennes död. Inget av hennes barn hade ens vetat om att hon hade dessa planer. Hennes son Tom Mortier, var på jobbet när han blev uppringd av sin fru som fått beskedet att mamman var död, och att de ombads ta hand om allt det praktiska kring det.

Innan dess hade Mortier inte haft några starka åsikter kring dödshjälp. Han ansåg att det var upp till var och en och att det inte angick någon annan. Detta ändrades dock från den ena dagen till den andra. Mortier sökte utan framgång rättvisa inom det belgiska rättssystemet. Han ansåg att läkarna missbrukat lagen om aktiv dödshjälp. Dock kommer ärendet nu att prövas i Europadomstolen.

Tre läkare hade godkänt De Troyers ansökan, trots att ingen av dem tidigare hade varit inblandad i hennes vård. Det visade sig senare att hon hade sökt sig vidare till andra läkare, när hennes egen psykiater avslagit hennes ansökan 2011. Den ansökan hade De Troyer lämnat in en kort tid efter ett uppbrott från ett förhållande, vilket tillfälligt kunde ha försvårat hennes symtom. Därför var den läkarens åsikt att hennes depression skulle gå att behandla.

Läkaren som gav den dödliga injektionen var medgrundare till organisationen ”Life End Information Forum” (ungefär ”informationsforum för livets slut”). En störande detalj är att De Troyers ansökan beviljades efter att hon donerat 2 500 euro till just den organisationen. Samma läkare är dessutom en av ledarna för den statliga kommission som ska utvärdera huruvida lagen för eutanasi efterföljs.

När eutanasi blev lagligt i Belgien år 2002 gavs löften om att den skulle gälla enbart obotligt sjuka i livets absoluta slutskede, och att de strikta kriterierna inte skulle utökas. Efter det har gränserna utvidgats hundrafalt och eutanasi har blivit en vanlig dödsorsak. Symtom som endast hör till ett normalt åldrande är nu godkända orsaker, och sedan 2014 gäller lagen även barn. Sex personer dagligen rapporteras dö genom aktiv dödshjälp. Dock finns uppgifter om att endast hälften av fallen ingår i de officiella rapporterna.

Mentala problem betyder inte att livet är ovärdigt. Mortier anser att det stora problemet i samhället idag är att vi inte längre ser någon mening i att ta hand om varandra. Ett samhälle är inte bättre än det sätt på vilket det tar hand om sina mest svaga och sårbara, och rätten till liv ska inte utsläckas på våra sjukhus.

Människovärdes seminarium lördagen den 9 maj kommer att handla om dödshjälp, och minst en av talarna är Tom Mortiers juridiska ombud. Boka in den dagen redan nu, välkommen!

Läs mer om dödshjälp här: