Portugal blev följande europeiska land som legaliserar assisterat självmord (där patienten själv intar det dödliga preparatet) och i vissa fall även dödshjälp (där läkaren ger en injektion). Lagen har varit på gång under tre års tid men stött på patrull av bland annat presidenten som lagt in sitt veto. Den här gången hade han dock inte längre den rätten så lagen förväntas träda i kraft till hösten.

Nordirland pågår en debatt om eventuell legalisering av dödshjälp. Partiet Aontú (Unite), som motsätter sig all form av dödshjälp, varnar för att speciellt äldre och funktionsnedsatta riskerar att se sig själva som en börda som går att göra sig av med. Även i Frankrike pågår debatten på politisk nivå, trots att en majoritet av vårdpersonalen motsätter sig dödshjälp. Yrkesorganisationer, som tillsammans företräder omkring 65 procent av vårdpersonalen, säger i ett uttalande att all form av dödshjälp förvandlar begreppet vård till sin motsats.

Samtidigt är det sluttande planet levande och verksamt i länder som sedan tidigare legaliserat dödshjälp. I Belgien, där dödshjälp legaliserades 2002, fortsätter antalet att öka. Enligt nya uppgifter beror 2,5 procent av samtliga dödsfall på dödshjälp, vilket enligt tidningen Katolskt magasin är en ökning på 10 procent jämfört med året innan. Bland dessa fanns även människor som led av psykiska sjukdomar och sjukdomar som inte inom kort hade lett till döden. Det är numera även möjligt för människor bosatta i utlandet att beviljas dödshjälp i Belgien, så även några fransmän ingår i statistiken.

Enligt nya uppgifter från Nederländerna, som också legaliserade dödshjälp 2002, har andelen dödshjälp ökat från 4,6 procent av samtliga dödsfall 2021 till 5,1 procent 2022. Och planer finns på att även utöka tillgången till dödshjälp för obotligt sjuka barn mellan 1 och 12 år. Även par som önskat dö tillsammans har beviljats dödshjälp. Enbart under 2022 dog 29 par för att de uppfyllde kriteriet för ”outhärdligt lidande utan förbättringsutsikt”.

I Kanada har antal dödshjälpsfall ökat från omkring 1 000 år 2016 när dödshjälp legaliserades, till över 10 000 år 2021. Dödshjälp har beviljats – eller föreslagits – till människor som bara behövt annan hjälp, som boende eller klättertrappa, för att få en dräglig tillvaro. Det har även framkommit att sammanlagt nio personer dött genom dödshjälp i kanadensiska fängelser. Eftersom omkring 75 procent av alla intagna på fängelser lider av psykisk sjukdom förväntas ansökningar om dödshjälp öka bland denna grupp om (när) Kanada legaliserar dödshjälp även för psykisk sjukdom.

Dödshjälp marknadsförs som en sista utväg för att slippa omänskligt lidande den absolut sista tiden i livet. När det väl har legaliserats förvandlas dödshjälp dock förr eller senare till en utväg för att slippa även andra problem.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utv.psykologi

Läs mer om dödshjälp här.