Fem kvinnor har stämt delstaten Texas för att de nekats abort trots graviditetskomplikationer. Abortlagen i Texas tillåter inte abort efter att fostrets hjärtljud kan upptäckas via ultraljud, och den läkare som utför en olaglig abort riskerar fängelse. Dock finns undantag om kvinnans liv anses vara i fara, och den abortsökande kvinnan riskerar inte att straffas.

En av de fem kvinnorna lades in på sjukhus för att fostervattnet gått för tidigt. Enligt tidningen Reuters kunde hon inte få en abort utförd så länge fostret hade hjärtljud eller så länge hennes tillstånd inte var livshotande. Inom några dagar hade hon dock utvecklat sepsis och då sattes en akut förlossning igång och som väntat överlevde barnet dessvärre inte. De övriga fyra kvinnorna uppgavs ha gjort abort i andra delstater för att undvika allvarliga medicinska komplikationer.

Utan att ha tagit del av annan information än kvinnornas personliga berättelser är det lätt att förstå deras förtvivlan, både över deras förlorade barn och över de dramatiska händelser som ledde fram till det. Dock är det inte så riskfritt med abort som görs gällande i medias rapportering om dessa och andra liknande händelser.

I en studie som publicerats 2021 har man undersökt rapporteringar om dödsfall och biverkningar av abortpillret Mifepristone (Mifeprex, Mifegyne, RU-486) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (food and drug administration) mellan september 2000 och februari 2019. Förutom 154 biverkningar som bedömdes vara måttliga eller milda visade studien på 20 dödsfall, 529 livshotande biverkningar och 1 957 allvarliga biverkningar. Dödsfallen berodde på sepsis, förblödning, förgiftning eller alternativt överdos av läkemedel, utomkvedshavandeskap samt självmord. De livshotande och allvarliga biverkningarna berodde på ofullständiga aborter, dvs att rester hade blivit kvar i livmodern, samt på utomkvedshavandeskap. Enligt FDA:s hemsida var 28 dödsfall inrapporterade fram till den 30 juni 2022.

Enligt en rapport från 2016 som undersökt abortrelaterade dödsfall i USA 1998–2010 ökar risken för dödlig utgång för kvinnan ju senare i graviditeten aborten görs. Dödsfallen före graviditetsvecka 13 berodde enligt rapporten främst på infektioner och komplikationer med anestesi (narkos), medan dödsfallen efter vecka 13 berodde på infektioner och förblödning. I 19 procent av dödsfallen hade aborten utförts för att rädda kvinnans liv men hon dog i alla fall.

Enligt Dublindeklarationen, som undertecknats av över tusen forskare och gynekologer, är abort aldrig medicinskt nödvändigt för att rädda livet på en gravid kvinna. I deklarationen understryks att det är skillnad mellan abort och livräddande medicinska behandlingar även om det ofödda barnet skulle dö, samt att abortförbud inte påverkar tillgången till optimal vård för gravida kvinnor.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.