Texas restriktiva abortlag som trädde i kraft i september har väckt starka känslor runtom i medievärlden. Bland annat en ledartext i Svenskfinlands största dagstidning Hufvudstadsbladet innehöll känsloladdade uttryck som exempelvis ”talibanfasoner” med mera. Försökte man räkna alla glåpord så tröttnade man, de var helt enkelt för många. I ledartexten stod också att ”samhället vägrar stöda deras försörjning”, och syftade då på de barn som kommer att födas istället för att aborteras. 

För det första så har en ny telefon- och online-undersökning visat att 46 procent av väljarna i USA stödjer den nya lagen, där abort är förbjudet i de flesta fall efter att det ofödda barnets hjärtljud kan upptäckas. 43 procent uppgav att de var mot lagen, medan 11 procent var osäkra. Lagen stöds alltså av långt fler än vad som generellt framkommer i media. 

För det andra stämmer det inte att samhället vägrar stödja barnens försörjning. I Texas har man budgeterat 100 miljoner dollar för satsningar på gravida och småbarnsföräldrar, vilket bland annat innefattar föräldrakurser, rådgivning, förnödenheter som exempelvis blöjor och kläder, samt yrkesutbildningar. Utöver det statliga stödet finns även ideella organisationer som på olika sätt erbjuder långsiktig hjälp till gravida kvinnor och småbarnsföräldrar. 

Många har för det tredje ondgjort sig över att det är tillåtet för privatpersoner att stämma abortläkare och andra delaktiga vid misstanke om att de bryter mot lagen. Man anser att det kan utvecklas till ett angivarsystem. Enligt prolife-orgnisationen Live Action är det dock till stor del abortindustrin tillsammans med ett partiskt rättsväsende som själva indirekt drivit fram detta alternativ, eftersom abortläkare hittills har sluppit mycket av det juridiska patientansvar som andra läkare har. Till och med avslöjanden om illegal försäljning av aborterade fosterdelar, och underlåtenhet att anmäla uppenbara fall av tvångsaborter för prostituerade, verkar abortindustrin kunna komma undan med. Dessutom gjorde 60 åklagare i oktober 2020 ett offentligt uttalande om att de inte kommer att sätta resurser på att åtala abortindustrin om restriktiva abortlagar träder i kraft. Detta betyder att abortläkare kan komma att åtnjuta en immunitet som försätter abortsökande kvinnor i en utsatt situation. Med Texas-lagen kan förutom åklagare nu även privatpersoner väcka talan vid misstanke om brott.

Live Action skriver också att i nästan alla mål där det faktiskt prövats om abortlagar brutits, har abortindustrin hävdat att även kvinnan ska betraktas som medbrottsling. Enligt den nya Texas-lagen är det dock inte den abortsökande kvinnan som ska åtalas, utan enbart den som utför eller bistår till att utföra en olaglig abort.

Var och en får ju bedöma om detta är talibanfasoner eller inte. För de flesta som skulle ställas inför ett hypotetiskt val att bosätta sig i abortrestriktiva Texas eller i talibanstyrda Afghanistan, är dock svaret ganska givet. En och annan skribent skulle därför vara betjänt av att räkna till tio innan de i affekt kastar sig över tangentbordet.

En distriktsdomare i Texas har nu tillfälligt blockat lagen, så fortsättning lär följa.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.