Den 28 september firas årligen ”Internationella dagen för säkra aborter”. Det är en dag då abortaktivister sprider myten att liberala abortlagstiftningar räddar livet på tusentals kvinnor, vilka annars riskerar livet i olagliga och osäkra aborter. Sällan ges någon nyanserad bild.

Enligt WHO är det mestadels i de fattigaste länderna i Afrika som kvinnor dör av osäkra aborter, och restriktiva abortlagstiftningar sägs vara en av orsakerna. I u-länder dör dock både kvinnor och män i sjukdomar och åkommor som är lätta att bota. Men där den allmänna levnadsstandarden är låg är också kvaliteten på mödravården låg, oavsett hur abortlagstiftningen ser ut.

Även i den rikare västvärlden finns länder med restriktiva abortlagstiftningar, till exempel Polen och Malta. Om det var orsak till att kvinnor dör av osäkra aborter borde det i så fall synas i statistiken över mödradödlighet, men det gör det inte. Polen och Malta finns tillsammans med Sverige bland de länder som har lägst mödradödlighet i världen.

I USA är det allmänt känt att abortaktivister på 1960/70-talet medvetet ljög om antalet kvinnor som dog i osäkra aborter för att driva på lagstiftningen om fri abort. Den tidigare vd:n för Planned Parenthood, Leana Wen, tilldelades 2019 fyra Pinocchios av Washington Post, eftersom hon upprepat myten att tusentals kvinnor dog på grund av osäkra aborter varje år i USA innan abort legaliserades.

Till och med abortliberala Washington Post hävdade att det påståendet sedan länge avslöjats vara en lögn. Siffrorna härrör sig från 1930-talet innan användningen av antibiotika vunnit mark.

En annan tidigare vd för Planned Parenthood, Mary Calderone, skrev 1960 att majoriteten av de olagliga aborterna i USA var säkra eftersom de utfördes av läkare på sjukhus. Läkaren Bernard Nathanson, som själv utfört tiotusentals aborter, sade 2013 att det var lätt att få media att okritiskt svälja påhittade siffror, som att 10 000 amerikanska kvinnor dog varje år på grund av osäkra aborter, trots att det verkliga antalet var 200–250 per år.

Dödsfall på grund av aborter har inte upphört efter att fri abort legaliserats. I USA har kvinnor dött även under de senaste tjugo åren av både kemiska och kirurgiskaaborter. Tusentals har behövt akutvård på grund av komplikationer. Argentina legaliserade abort i årsskiftet 2020/2021, och i april dog en ung kvinna fyra dagar efter sin abort.

I Storbritannien dog två kvinnor 2020 kort efter att man på grund av pandemin tillåtit aborter helt på distans, utan besök på klinik. Ändå efterlyser vissa politiska krafter att distansaborter ska tillåtas även i Sverige.

Flera studier har dessutom visat att självmordstalen, samt även risken att dö av andra orsaker, är högre bland kvinnor som gjort abort än bland kvinnor som fått missfall eller fött barn.

Man måste nog dra slutsatsen att ”Internationella dagen för säkra aborter” inte handlar så mycket om säkerhet och omsorg om den enskilda kvinnan. Dagen används snarare som ett led i att driva en agenda där abort ska promotas till varje pris.

Alla som i stället vill lyfta livets gåva har också en dag att fira. Om två och en halv månad är det den tredje advent, då Livets söndag traditionellt firas i kristna kyrkor. Vi vill uppmuntra alla kyrkor och samfund att kraftsamla inför denna dag och höja sin röst för de ofödda barnen och deras föräldrar.

Låt oss börja vara den förändring vi vill se i världen.

Människovärde
Johanna Byman,
ordförande och leg sjuksköterska
Brita Storlund, magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi
Cecilia K Björfjell, beteendevetare med fil kand i pedagogik
Linda Steen, leg barnmorska

Detta är en debattartikel som publicerades 28 september i Världen idag med rubriken:
Abortliberal agenda döljer sig bakom dag för ”säkra aborter”

 

Mifeprex har även benämningen Mifepristone och RU-486.