Varje år genomförs barnvagnsmarschen i Sverige. I år infaller marschen 22–27 oktober och temat är ”Barnmorskor räddar liv”. Som temat säger ligger fokuset på barnmorskan och hennes roll för att motverka mödradödlighet. Arrangörer är RFSU, Svenska Afghanistankommittén, Läkare i Världen, Läkare Utan Gränser, samt Svenska Barnmorskeförbundet.

Eva Nordlund, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet kommenterar på RFSU:s hemsida:

”Utbildade barnmorskor var den enskilt viktigaste faktorn när mödradödligheten halverades i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Trots den kunskapen är det långt ifrån självklart att kvinnor i världen får föda barn i trygghet med en utbildad barnmorska vid sin sida. Det krävs krafttag av världens ledare för att minska mödradödligheten. Kunskap om vad som krävs finns men viljan måste öka betydligt.”

Det är mycket positivt att abortförespråkare erkänner att det är helt andra faktorer än abort som är avgörande i kampen mot mödradödligheten i världen, något som vi på Människovärde enträget poängterat i debattartiklar och blogginlägg. Positivt är också att barnmorskans huvuduppgift att bistå vid förlossningar lyfts fram. För den som känner till Svenska Barnmorskeförbundets och RFSU:s ihärdiga nit att bekämpa samvetsfrihet för barnmorskor, blir det dock motsägelsefullt. 

Tusentals läkare hävdar bland annat i ”Dublindeklarationen om mödrars hälsovård”, att abort inte behövs för att rädda gravida kvinnors liv. Trots det tvingas barnmorskor som enbart vill arbeta med huvuduppgiften förlossning, välja ett annat yrke, pendla till Norge eller till och med flytta utomlands. 

Genevedeklarationens ursprungstext från 1948, vilken använts som etisk riktlinje för vården i många länder, bygger på att till och med under hot respektera det mänskliga livet från befruktningsögonblicket: ”I will maintain the utmost respect for human life, from the time of its conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.” 

Versionen från 2006 framhåller respekten för ”det mänskliga livet” och de mänskliga rättigheterna. Uttrycket om befruktningsögonblicket har tagits bort, och formuleringen har blivit mer generell: I will maintain the utmost respect for human life; I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat”

Barnmorskors livräddande uppgift kan inte nog uppmärksammas, och att förkasta respekten för det mänskliga livet ända från befruktningen, ska inte vara en förutsättning för att få arbeta inom detta viktiga yrke.

 

Läs mer om samvetsfrihet här.